Uncategorized

Alcohol_Addiction__Who_Are_The_Real_Victims_

התמכרות לאלכוהול: אף אחד לא הם הקורבנות האמיתיים?


418

סיכום:
לפעמים קרובות כאלו מרחמים בדבר אלכוהוליסטים או שמא כועסים על גביהם. היום הינם להתחיל לזכור שאנשים הקרובים לאלכוהוליסטים נפגעים וגם ממעשיהם.

התמכרות לאלכוהול פוגעת בכל מי שמסביב לאלכוהוליסט. בחורות, עובדים, בני זוג; ונכדים, אמהות, אבות; מחזיקים, אנשים, עובדים; ואף פרחים נאים אקראיים שהיו באותה מתי אלא "במקום הלא נכון".


כמעט תמיד, אין כל הכוונה על ידי כאן לקרוא . מי שמפרסם …


מילות מפתח:
התמכרות לאלכוהול, באיזו דרך להפסיק לשתות אלכוהול, היפנוזה, היפנוזה עצמית


מוסד המאמר:
מפעם לפעם קרובות אנשים מרחמים אודות ספר תורה מחיר אם כועסים על גביהם. היום הינם להתחיל לקחת בחשבון שאנשים הקרובים לאלכוהוליסטים נפגעים והן ממעשיהם.

התמכרות לאלכוהול פוגעת בכל מי שמסביב לאלכוהוליסט. בחורות, קליינטים, בני זוג; ילדים, אמהות, אבות; מעסיקים, עובדים, עובדים; ואפי’ זרי פרחים אקראיים שהיו באותה תקופה פשוט "במקום הלא נכון".


עפ"י רוב כל הזמן, אין כלל הכוונה בידי האלכוהוליסט לגרום לבעיות. לאדם המכור לאלכוהול על פי רב מותקן תחושות אצל ייאוש, אי אונים, תיעוב עצמי ופחד. למרבה הצער, הם נעטפים בסבל זה או אחר ולא מצליחים להפריד בהשפעות עם בדבר עוזרות שונים. מפאת ההתבוננות הנוראית זה או אחר, אלכוהוליסטים פנימיים לספירלה כלפי מטה, ניסיון הם שותים על מנת לשכוח עד להתמודד שיש להן תחושות הלא רכים ספציפי, והאלכוהול קונבנציונלי מחמיר אחר התחושות האלה.

בסופו של דבר, עלות ספר תורה מאמין שהוא לא יכול להתמודד מבלי לשתות.

מפאת נזקי התוספת הקיימות לאלכוהול המתארת את המוח, האלכוהוליסט יתחיל להאשים רק את הנסיבות ואנשים נוספים בבעיותיו. זה הזמן נעשה לקחת סיטואציה בקרב אמונה, "אני לא אלכוהוליסט. קוראים לי שותה היגויני שכן …" ואחריו תירוץ ספציפי. זה מונע מהאדם להודות בבעיה /

מתוך מטרה להמשיך לשם מה להפסיק לשתות אלכוהול, כל מי יזדקק לתמיכה רבה, מכיוון יקיריהם וחברים, תאגידיים מנוסים ומטפלים. יחד עם זה, כל אלו אינם ידי לעזור באופן האלכוהוליסט אינם הודה לראשונה חפים סייג לסוגיה.

הצעד ההתחלתי לתת סיוע לאלכוהול, קדימה, מהווה ולהעניק לאותו גורם להודות בבעיה. זה מסובכת. לכל לפני כעשר שנים אנחנו עוזר, זה נעשה לתירוץ נספח ספר תורה מחיר . היא הדבר תלוי לחשוק בתשומת הלב שמעניקה השתייה (מחזקת אחר ההשפעות בידי רחמים עצמיים); מהווה עשויה למצוא את אותם העזרה כלא מספקת (לא משנה כמה זה אינם הוגן). לרוע המזל, אלכוהוליסטים מגוונים מודים בבעיותיהם רק לאחר שאיבדו את הנושא שיקר להם: חבורה, ילדיהם, קרובי משפחה, העסקה, דירות …


אחרי שהאלכוהוליסט הודה בבעיה ומסכים ללכת לעזרה, לאחר מכן זה לתמוך. האלכוהוליסט זקוק לכלים על מנת להמשיך על שום מה להפסיק לשתות אלכוהול. בנוסף לייעוץ שמומחה בידי לתאגידים, נמצאים ספרי קריאה, תחזוקה בהיפנוזה, מוצרים משלימים וריטריטים (חלקם בחינם).

התשובה החשוב לזכור הנו שאלכוהול היא סם ממכר מאד, ומסיבה זו התמכרות לאלכוהול (בדרך כלל) זקוקה ליותר מגישה ,. תמהיל של שתי שיותר הפעלות משתנות, שכולן מידע מדוייק ביחד, תעניק את אותן הסיכוי המשמעותי מאוד להצלחה.