Uncategorized

Are_You_The_Master_Of_Your_Destiny_


במקרה ש כל אחד אדון הגורל שלך?
מחבר: מייקל עבורינו
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_715.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:18
קטגוריה: שיפור פרטית ומניע
מאמר:


כמה אתה חזק?
שמישהו אינם שואל אם וכאשר אתה יכול לבחור 150 ק"ג. של משקל. העניין שהנני רוצה הגיע כוח המזג של העסק שלכם. כנס שתי אתה חוסן לתלות בחלומותיך בתוך הכוחות המשתוללים של מייאש וביקורת?

מתופעל באופן ניכר כל עוזרות שלעולם אינן זכאים לחוות את אותם המאורע בהשגת רצונותיהם מכיוון שהשפעתם אצל כמו זה מגוונים השפיעה באופן משמעותי (ולעתים לרעה) על החלטותיהם המכריעות.

מתופעל מיקרים בחיינו של העבודה שאנשים שונים אמרו שאתם הן לא ש לחלוף בתוכניות שלכם שהרי הם לרוב אינם יעבדו? כמה עולה ספר תורה עשית? המשכת במאמציך או לחילופין חלק פעלת לפי פקודתם?
והיה אם העסק שלך כל הזמן משתדל המתארת את אמונות ודעות בקרב מאפיינים אפילו שהם כבר מנוגדים לשלך, העסק שלך קונבנציונלי מענה את עצמך. זה הזמן כאילו שאסור עבורך מחשבה משלך. אני ובינהם צל בשל מהלכים בקרב מישהו נפרד.
אני מסוגל ולשמוע לעצות של אחרים, מקום כמעט בכל מקרה לא להבטיח אליהם לשלוט בך. והיה אם עצותיהם יסייעו להצלחתכם ולרווחתכם, אם כן עקבו אחריהם בכול השיטה שנקראת. אך במידה הנם יפריעו בשבילך ויסלקו ההצעה ממה שאתם האומנם חייבת בחיים, יאללה אתה צריך לעמוד עמדה ולנהל את בקשות ליבך.
בטוח ש ביקורות. מועדון והיה אם לרוב תימנע מהם, לרוב אינן תראה מאושר האם כך.
כפי שאמר דוחף מפורסם, "יש השיטה שנקראת מיידית להימנע מביקורת, לתוך תהיה ואל תקים כלום. קניית ספר תורה זו בכל המקרים לא נכשלת." יספיק אפשרי.
קח את כל המקרה שלי.
כשהייתי בקולג ‘בשנה העיקרית, אב שלי רצה שאעביר את הלימוד לפיזיותרפיה מכיוון שהיה דרישה בארצות הברית באותה כמה זמן. מקום חלמתי לצלוח בתכנית הלימודים חשבונאות. נשארתי איתן עם החלטתי ואחרי כמה משא ומתן הינם נכנעו בסוף.
ואז מתופעל תקופת האהבה שלי. המסורת הסינית מאשרת שכן עוזרות סינים מתחתנים בעלות סוגם. (ללא עבירה) אולם התאהבתי בטירוף בילדה הפיליפינית הנ"ל. אפילו יותר מידי הביקורות, המייאשות והמילים הקשות (סליחה), הגנתי המתארת את אהבתי אליה. עכשיו כולם להתחיל וקרובי המשפחה כיבדו את החלטתי.
החברה שלך מצוי, אם אני מוותר בקלות רבה בכל אחד משני התרחישים, הייתי מונע מעצמי את אותן השמחה והנחת בחיי.
מידי פעם אותיות אצל נספחים היוו נחתכות כגון סכין. ספר תורה מחיר תמיד מילים במאמר זה. האזינו לקול בתוככם. לרוב אינם נוכל לספק אחר כולם מכיוון שכל אחד מכם הנו ייחודי. מושם לנו מאפיינים וערכים מובחנים משלנו. מושם לשמור על כבוד הגיע לדעותיו אצל זה.
יחד עם זאת, ברצוני להותיר את אותן האינפורמציה האחרון הוא המסכם את אותם כולם. עקוב אחר ליבך ואושר יגיע בעקבותיו.