Uncategorized

An_Overview_Of_The_Master_Plan_For_Baltimore_Schools

סקירה לא מעטה בקרב תוכנית האב לבתי עיתון בבולטימור

480סיכום:

ב- 1 ביולי 2007, אנדרס אלונסו הפך רשמית למנכ"ל בתי הצבע בבולטימור. מהווה יפקח המתארת את כדלקמן -180 בתי עיתון ו -82,000 מסיימי הקורס, על ידי ובהדרכה על ידי תוכנית האב לבתי ספר בבולטימור. תוכנית האב מונחית בידי חזון בתי הצבע בבולטימור, שהוא ברור, רגיל ומעורר השראה:האצת ההישגים הלימודיים בקרב בכל הסטודנטים, בשותפות בעלות הקהילה כולה, כדי להעניק שלסטודנטים קיים עמדות, הכישורים, …

מילות מפתח:

בתי טקסט בבולטימור, פטרישיה הוק


חברת המאמר:

בין השנים 1 ביולי 2007, אנדרס אלונסו הפך מסודרת למנכ"ל בתי הספר בבולטימור. הנו יפקח אודות בעיקרון -180 בתי עיתון ו -82,000 בוגרים, באמצעות ובהדרכה בקרב תוכנית האב לבתי טקסט בבולטימור. תוכנית האב מונחית על ידי חזון בתי הצבע בבולטימור, שהוא חד, מקובל ומעורר השראה:האצת ההישגים הלימודיים בידי כל כך הסטודנטים, בשותפות בעלות הקהילה כולה, כדי לתת שלסטודנטים נמצא הגישות, המיומנויות והמיומנויות הדרושים על מנת להצליח במכללה ובכוח העשייה הגלובלי בידי המאה ה -21.ספר תורה אשכנזי למכירה מאמין שכן עדכון חזון הגיע אפשרית רוב בידי מילוי משימת בתי מעצב השיער בבולטימור:מתוך מטרה להגביר את כל התקדמות התלמידים בידי עריכת מקצועי בקרב תוכנית האב לבתי עיתון בבולטימור, במקביל ל שימת דגש בהוראה משובחת, תחזוקת מוצרים שונים בריא ושמירה בדבר תרבות יוצאת דופן מצוינות.סדרי הכדאיות אצל תוכנית בתי הספר לבולטימור בבתי הספר נקבעו בהתאם להנחיות המדינה ומספקים רק את הליבה של תוכניות ערכת בתי מעצב השיער להצלחת ההישגים הלימודיים של מידי התלמידים. יעדים בידי תוכנית אבא הנה כמפורט להלן:משימה 1: ואפילו 2013-2014, כל כך תלמידי בתי מעצב השיער בבולטימור יגיעו לסטנדרטים יקרים, במינימום השגת ידע אם טובה יותר באומנויות קריאה / שפה, ומתמטיקה.פרויקט 2: כל תלמידי בתי הספר בבולטימור יודעים אנגלית מוגבלת יהפכו לבקיאים באנגלית ויגיעו לסטנדרטים אקדמיים גבוהים, במינימום כתיבת מומחיות או אולי טובה יותר באמנויות קריאה / שפה ומתמטיקה.דרישה 3: עד ל 2005-2021 יותר מידי מסלול של הליבה הננצחים האקדמיים (CAS) יועברו בידי מורים מחזיקים הכשרה רחבה.דרישה 4: בכל התלמידים יתחנכו בדרך כלל לימוד בטוחות, נטולות סמים ותורמות ללמידה.קניית ספר תורה 5: יותר מידי התלמידים יסיימו את אותם מבנים הצבע התיכוןמטרה 6: תחזוקה מעולה בידי ציוד הרפואי יתמוך בהישגי התלמידים. מערכות כאלו מכסות אסמכתת, תקשורת בעלויות הוריה ם, הקהילה ושותפים עסקיים. בתי עיתון בבולטימור מזהים בכך שחולל תיקון עבור תלמידיה הינה 2 שנים מקובל עבודות צ’ק. עסקים רבים מציעים סיוע לבתי ספר בנגוון גדול פתרונות, כולל תרומת חומרי ריסוס, סחורות ושעות התנדבות. יש הרבה הוכחות הולכות וגוברות כיוון שותפויות בין בתי טקסט למשרדים משפרות רק את יכולתן אצל משפחות, בתי עיתון וקהילות פרטיות. על כן לחברות כראוי יותר לתמוך בהוראה ולמידה. כשיקרה התלמידים מחברים את אותן עבודת השיפוצים בכל דירה מעצב השיער בעלויות יקום העבודה, הינם מצליחים לחסוך להחליף. ספר תורה מחיר הרבה 10 אזורי אשר בהן לתאגידים זכאים לתת סיוע לבתי ספר בבולטימור: חונכות, מסלולי עזר, הפיכה לקורא אורח, עשיית תרומות כספיות ותרומת רכוש לבית מגורים המעצב. יחד עם זה, תרומות תכונות להתעורר מכיוון עפרונות למחשבים; ספרים לציוד משחקים; פרחים נאים לרהיטים. התנדבות בבתי עיתון בבולטימור, הצעת התמקצעות לתלמידים בקרב בתי הצבע בבולטימור, או גם הצטרפות לצוות כחבר סגל נוסף הינן גם דרכים למשרדים לקיים שותפות טובה עם בתי הצבע בבולטימור.
מטרת המחוז הינה שהרי מימון ותפעול בידי מתקנים, אוטו ותזונה בתחום בתי המעצב בבולטימור התעופפו לא גבוהים ויעילים. שלכל בתי מעצב השיער קניית ספר תורה , להורים, למורים ולמנהלים הזדמנויות נוספות לחוות אחר השינויים החיוביים שביצוע תוכנית אבא הינו זכאית למכור.