Uncategorized

Are_You_Ready_To_Lead_Like_Joshua_

כאשר כל אחד זמין להצעיד כמו יהושע?
מחבר: Tianyi Lim

google.com/articles/religion/article_399.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17
קטגוריה: דת
מאמר:

ואז חנך את כל יהושע בן נון, ואמר "חזק ואומץ כי אני תביא את אותן בני
ישראלי לארץ שלנו שהמזוזה נשבעתי אליהם ואני אהיה איתך. "
דברים 31:23
יהושע נהפך למנהיג בקרב מדינת ישראל באחת התקופות הקשות בתולדותיה. בפנים כמה עת מזמן מינויו הוא הוביל
את כל האומה למעלה לנהר הירדן לשטח עוין ויצאה להשלים, להפריד ולהתיישב במדינת ישראל. זה הזמן מתבצע
המשימה המרתיעה וההצלחה של יהושע במשימה העצומה הנ"ל שיקרו מהסיבות החשובות מאוד:
ראשית, הרעב בידי יהושע לנוכחות האל. יהושע ליווה לעתים קרובות את איתן למשכן התהליך שם
הבורא יתברך דיבר עימו חלל אל פנים ארציות. חיים, אחרי ששמע מאלוהים, נוצר עוזב ופונה לעם.
אלו מ כשיקרה זה הזמן יהושע לפני בורא עולם במשכן המפגש, היא בעצם "לא הלך מהמשכן" (שמות 33:11).
יהושע הפגין תשוקה עמוקה להביא בנוכחות אבינו שבשמים. ערכת יחסים מקורית הינה בעלויות בורא עולם תשמש אותו היטב ביחסיו
לוקח אתגרי מנהיגות להיחשף.
כמה עולה ספר תורה הבא, מחויבותו על ידי יהושע לציית לאלוהים. מחיר ספר תורה 12 המרגלים שבדקו את אותן ארצנו לצורך הפלישה של ישראל,
רק יהושע וכלב עודדו את אותו העם לגדל את כל ציוויו על ידי אבינו שבשמים להתקדם.
אפילו ש -12 המרגלים ראו את כל מכשולים, 10 מ 12 באו למסקנה הממוקם על העם לחזור. אצל יהושע ושל כלב
התגובה (מס ’14: 5-9) מסייעת לפתוח מאיזו סיבה יהושע הצליח כמנהיג בידי מדינה כשהוא מונה לאחר 40 קיימת.

שלישית, שלמותו ואופיו בידי יהושע. בורא עולם (ומשה) כניסה של והעניק לגיטימציה להנהגת העמדות בקרב יהושע
למען האומה.
הבורא יתברך אינם הותיר אפי’ קושיה אודות מיהו שהיה הממונה אם וכאשר איתן הלך (ג’וש 1: 1-9). והן עמדתו על ידי ג’ושוע כולל
הכוח האינדיבדואלי התבסס על מצויות ש דופי. שלמותו ואופיו על ידי יהושע שיש הכרחיים ליעילותו כ-
מַנהִיג.
ספר תורה מחיר , תלמידתו על ידי יהושע מאת חיים. ישנם מספר קטעים המכנים את אותן יהושע "משה" עוזרו. "זה מציג
עובדה נחוצה הכול על ההצלחה של יהושע כמנהיג. מוזס בילה זמן באימון יורשו. לארץ שלנו מתפעל מנהיג גדול
ביהושע מכיוון שלמשה התבצע ראיית הנולד לטפח את החפץ ולצייד את הפעילות כמנהיג הבא.
בסוף, האלוהות על ידי יהושע. יהושע 4:14 אומר "באותו ניצנים ה ‘יהוה אחר יהושע לעיני בכל מדינה
הם פחדו מתוכם כמו יראו ממשה כל כך ימי מעמיד בסכנה את חייו. & עלות ספר תורה ;
יהושע ניצור מנהיג מצויין עוצמת בגלל שהיה מנהיג אלוהי. יהושע נעשה מנהיג אלוהי בגלל שהיה אלוהי
מתווך.
מוקד המאמר: http://www.holy-spirit-led-christian.com/ready-for-leadership.html