Uncategorized

חיי האדם יא’ בשבט, נקרא זמן השנה ה-10 לפטירתו ששייך ל הרב נח ויינברג, זכר צדיק לברכה

אני בהחלט לפני שומע את אותן קולו מטעם הרב ויינברג מהדהד בראשי, מעודד את הציבור, תלמידיו, ודוחף אותנו לצמיחה אישית. לרגל ימים השנה העשירי לפטירתו, המטופלות או המטופלים מגיעים להקדיש את היום בשביל להשיב על 7 השאלות הבאות:


האם אתם מתמודדים יחד הפחדים שלנו ויוצאים ללא הרף מאזור הנוחות שלכם? חיי האדם לא גבוהים מכדי לגשת בנושא רוצה. נו אז, תתחילו לזוז.

כדי איך בני האדם חיים? ספר תורה מחיר מניע אותכם להתעורר שובב ולהתמודד יחד החיים? דעו להיכן אנשים מעונינים לעלות והשקיעו אחר מרצכם ותשוקתכם בהגעה ליעדים מסוג זה.

כמה עולה ספר תורה אתם מעניקים סמל לגדולה הפנימית שלכם? אל תתפשרו על אודות בינוניות. עבדו מסורבלת כדי לעשות לידי שהוא סמל את כל האור הפנימי שלנו והדהימו את כל האתר בטבע.


ספר תורה מחיר אתם נלחמים בכדי העם היהודי? כל אחד, יחד עם ארץ תקפים במשבר רוחני ותחת חשש פיזי מתמיד, וכול יהודי כשיר ליטול אודות עצמו האחריות של משמעותית בשינוי אמא אדמה. אודות מה כל אחד מחכים?

האם אתם זוכרים שהא-ל מעריץ אותכם, מאמין בכם ותומך בכם? הזיזו את אותה האגו של החברה הצידה ופנו לבורא העולם את הדרך הבטוחה.

האם אתם מעדיפים השראה מגאוניותה של התורה? אם ברשותכם את תוכנית-העל המתקיימות מטעם העולם עימכם – צללו פנימה!

האם אתם “הורגים זמן” לפעמים? זה אפילו התאבדות בתשלומים! רצוי להבין היאך אתם מתאבדים באיטיות בחיים. הפסיקו לכלות פרק זמן והפיקו את אותה המירב מהחיים.