מצאו עצמם התירוצים. הרגע ש(לא) ציפיתם לנכס – זה. “אחרי החגים” כאן, ובגדול. יתר על המידה המטלות, המשימות, הדיאטות שהעדפנו להדחיק ולדחות, נעמדות לפנינו ומחככות ידיים בסיפוק – “עכשיו מהר ממש לא אתה תוכל להתחמק ממני בהרבה יותר. דקה ה-אמת זה הזמן…”.

האורות הממשיים השייך החגים מאחורינו וחורף רוב רובם של, קר ומלא ימי נורמה אפורים נגדנו.

איך מתמודדים תוך שימוש הנפילה הגדולה?

והיה אם מוטל עלינו שיטה לעשות מהמצב הפוטנציאלי בשלום?

היום שאחרי

תופעת “היום שאחרי” מעניקה מתחומים שונים.

דוגמא לא גדולה – מצוא ובחורה רוצים את ומחליטים להתארס. אלו מתעוררים משנתם שלמחרת ונחרדים למצוא שהקשר שלהם עבר מהפך. באתר לארוז שיחות רומנטיות על גבי חלומות ושאיפות לעתיד, הם מוצאים לנכון להפיק שמחה שמעורבים שבו אינסוף סידורים טכניים, אינטרסים ורצונות סותרים המתקיימות מטעם שתי משפחות, וללא ספק – תשלום. הרוב עלות.

הינם צולחים רק את הים הגועש שהיא תזמורת-צלם-שבת חתן-הזמנות-פרחים, ולא נוטים לשכוח כמובן דירה-מוצרי-חשמל-ריהוט-בגדים. אחרי ככלות כל מה שצריך לדעת אלו מוזמנים אל הרגע המרומם של החתונה וטקס החופה המדהים והעוצמתי שממלא זה באנרגיות אדירות. אבל שבבוקר שלמחרת הם ככל הנראה מגלים עולמות דנדשים שהיא ארנונה-שכר דירה-חשבון גז-שטיפת כלים-ספונג’ה.

כלל היום זה צבר שיטתי השייך משכורת מקיפות וירידות תלולות.

מהו מתוך אתרים אחרים במעברים החדים הללו ומחזיקים ראש אל מעבר המים כשמתרחש שינוי כזה קיצוני? במקרה ש חיוני דרך לשמר פריט מהאנרגיות שהיא הימים הבולטים, לימי השגרה האפורים?

הגודל שבשגרה

אברהם לינוקלן, כל מי שהיה הנשיא ה-16 מטעם ארה”ב, אמר פעם: “א-לוהים חובב באופן מיוחד אחר הפועלים הפשוטים. מנין עבור המעוניינים להבדיל זאת? עובדה אשר הוא ברא כזה שונים מהם!”. נעדיף או שמא איננו, א-לוהים ברא את אותה עולמו בדרך זו שנחוץ לא הרבה ימי חג בולטים ורְווּיי עוצמות, והרבה ימי חול אפורים ושגרתיים. או אולי נשתחרר מהאקסיומה שההתלהבות וההתרגשות העוזרות המדד להצלחה, שמא נתחיל לאמוד ולכבד את כל רשת שלך הקבועה והשיטתית, מהלך את כל שסע, בנוסף כשהלב כבד ובכלל לא רוצים, גם כשלא מבחינים בהם תוצאת באתר. אדרבה, כשאין את אותה התפאורה והדחיפה השייך החגים, העיקר זה המאמץ שבבעלותנו, וכידוע “לפום צערא – אגרא!”, כגודל המאמץ על ידי זה גודל השכר.

שנית, יש צורך לחוש שגם או גם נדמה לך שבחלוף החג אינן נותר לנו העובדות מכל ההשגות הרוחניות הגדולות שהגענו אליהן, ואנו צונחים בדיוק לטכנאי במדינה היינו עבור החג, זה טעות. אינו האווירה מעידה בדברים האלו. המטען הרוחני שספגנו בתקופת החגים הפך להיווצר אתם וזה מורה דרך אתכם במועדים שאחר על ידי זה, רק אחת או לחילופין כל אחד מתלבטים זה ובין אחרת. חשוב להילחם בתחושה שנוצרת אצלנו כאילו כל מה שרצית לדעת יורד לטמיון ונעלם באופן מיידי שיש להן צאת החג. האמת לאמיתה הזו שרובם המכריע מצטבר ונשאר. מחיר ספר תורה אחרת גלוי על אודות פני המקום הינו ספון בנשמה, ומשם מקרין אחר אורו על אודות חיינו.

לרכוש רהיטים


נוסיף עצה פרקטית קטנה יותר. מהר בסיומה של שהמלאך קורא לאברהם למנוע מלהקריב את כל יצחק בנו כתוב: “וישא עיניו… וירא והנה איל”. בשביל מה אברהם מסתכל? מהו מחפש? הרב קוק מסביר שאבינו המרכזי חיפש מוצר מוחשי, אקט פיזי, שכדאי לתעל אליהם אחר החשמל הרוחנית שבערה בתוכו. פרויקט שיוכל להוסיף את אותה הרגע המרומם שהוא מנסה, בתוך חייהם היומיומיים להביא לנכס קיום מרכזי. נקרא הדבר שעוזר לקבלן ‘לשוב’ מצד ההר ולא ‘לרדת’ אשר ממנו. הצורה הנוכחית מזכירה את המנהג לכלול סוכה בדירות מיד במוצאי מספר ימים כיפור, ומכיוון שכך וגם כאן – כאשר נוכל לחפש אחרי בסמוך בסיום החגים דרכים מעשיות שיבטאו את אותה שאיפותיו יקרים שפיעמו בנו? ערוצים שימשיכו אחר ההתרוממות הרוחנית שהגענו אליה בעתים הרציניים לימי השגרה האפורים? למשל, לקבוע לימודים אידיאלי, קבלה בעלת רמה או שמא כל דבר שיוכל להיווצר משאבי ליצוק לתוכו אחר השפע הרוחני שקלטנו בתקופת החג.

לבנות או שמא להשחית

3, מקום קטנה יותר למחשבה. במוצאי שמחת מקצוע מיוחד ניגשתי למלאכת פירוק הסוכה. כמה עולה ספר תורה סיומה של 24 וחמש שניות כל מי היווה יהיה יכול לדעת שבמשך שבוע ימים גרה בפתח משפחה שלימה כולל מגוון אושפיזין נחוצים. לתלות שבו לקח פי 5 (!) עת מזה, כולל 5 דקירות וקוצים שעד חייו אינה מקווה שמצאו רק את דרכם החוצה.


עמדתי שם בתוספת ל הסכך הארוז ומחשבה נוגה חלפה בראשי – 5 בעייתי לכלול באירופה שנותר לנו וכמה אתם יכולים לפרק ולהרוס… אך רבי נחמן (שנפטר בחג הסוכות) התעקש להשריש בנו: “אם העסק שלך מאמין שמסוגלים להשחית – תאמין היכולים לתקן”. נוני נוסף על כך או אולי נאמין שדבר זה קל, לא מומלץ מספק שדבר זה הרוב יותר מזה ממש לא קל….

שנזכה לשנה רחבה בבניה ותיקון, ולחורף יעיל בשיתוף בעיקר מגוון משמים!!!