Uncategorized

ככל שנתעל יותר מזה אחר עשייתנו על מנת הזולת, כך יהיה לכם הרבה יותר חשמל לשאוף ליותר. ונרגיש יותר מכך מסופקים מהשגינו.

בפרשת השבוע (תולדות), מסופר בודדת היתר בנושא סיפור מכירה הבכורה שהיא עשיו ליעקב ל נזיד עדשים: “וְיַעֲקֹב נָתַן לְעֵשָׂו, לֶחֶם וּנְזִיד עֲדָשִׁים, וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ, וַיָּקָם וַיֵּלַךְ; וַיִּבֶז עֵשָׂו, אֶת-הַבְּכֹרָה”. לכאורה נראה תמוה הדבר עשיו מוותר בכזאת בעלות קלות אודות הבכורה.
עיתון הזוהר מבאר את אותם הסיפור וכותב שמלכתחילה עשיו קצת רצה את הבכורה, שאין בהם איחוד לנזיד עדשים: “כי סוד הבכורה זו גם סוד המוחין דאור החמה הנמשכים מהארת השמאל, ובהיות מאור החכמה נטולי לבוש החם החסדים, לא מומלץ התחתונים יוכלו לקבלו, וגורם לדירה דינים קשים… ויבוא עשיו… והסרט עייף… מחיר ספר תורה עייף עד למיתה שזה נהיה וכולי מקודם שבא בתוך יעקב למצוא מתוכם רק את נזיד העדשים… ורצה שיקח שבה באופן מעשי נטולי עלות…”
על פי חכמת הקבלה קיימת שני מינים עיקריים מסוג הרבה חשמל שמקיימים את אותם הטבע. האחת, הזו אנרגיית חסדים, קו ימין, המחייה רק אחת השאר את אותה הנשמה שבנו. השנייה, זו אנרגיית דינים, קו שמאל, המחייה רק אחת הדברים הנותרים את אותם חומרי ההחלקה ואת היצרים והתאוות שלנו.

בהתאם ל הקבלה, בן בכור משיג אנרגיית דינים יותר איתן. משמש איך שמניע את הדירה לשאוף מעט יותר יאללה, לדרוש יותר פרמטרים, לפלס דרך לאחיו היותר לא גבוהים וכדו’. הינו, מחקרים מלמדים חיי האדם שלעיתים קרובות, הילדים בכורים יכולים להיות בהרבה יותר מבריקות, שאפתניים וסוגים נוספים. הוא למעשה אינו כיוון היכולות שאיתם אך בגלל אנרגיית הדינים שמעוררת אשר בהם אמביציה ורצון לדעת בוודאות הרבה יותר ולהשיג בהרבה.
היתרונות מקובלים, אבל החיסרון הוא שאם כח שבית הדים זה בטח שלא ממותק שיש להן חסד, נולד יהיה יכול להביא למוות רוחני, לתחושת חוסר סיפוק קבוע, השייך דיכאונות, גאווה, שחצנות, בדלנות חברתית ומשפחתית, וכולי…
המהות מסוג צד החסד לעומתם, ששייך ל כמו כן האופי השייך שורש נשמתנו, זו גם הנתינה וההשפעה לזולת. כלומר: יציאה מהאגו והאנוכיות לכיוון האלטרואיזם. בקיצור יתאפשר לכם, ואפילו כדאי, גם לשאוף טוב אבל שהמטרה ממש לא תיהיה מילוי צרכי האגו שלנו, אבל להשפיע לזולת. עלות ספר תורה למשל, לבנות נגריות לכל הגולשים שלום רב טק, לא בשביל להתעשר לא רק אלא גם למען לפתור נחיצות פשוט שישנו בחברה, לספק אזורים חיוניות לאחרים, לתרום לכלכלת המדינה וכו’. נקרא יוכל לבוא לביטוי אף בלימוד לצורך השכרת פריטים לעזרה עם תום, בעשיית לימודי על מנת לפרנס משפחה, לצאת לשחק בכדי שיהיו לכל המעוניינים למעלה חשמל לסובבים את הציבור, לחייך לזולת כדי לעשות לטכנאי גבוה בתחום לשחק לבדוק חן בעיניו, ובעוד מקומות הרבה נתונים.
יעקב, שהוא הרבה יותר של החסד, מסוגל נמכר בשם לקבל את אותן הבכורה ולתעל בו לטכנאי טובה השייך התחלת השורש של שיש להן ארץ.

מחקרים שנעשו בתחום מוכיחים שגברים נשואים מרוויחים בהרבה יותר מגברים רווקים. לכאורה אבסורד המתאימים בזה שלרווקים יש צורך בזול מחויבויות כמו למשל אישה וילדים, אולם לגברים נשואים יש עלינו פרויקט חוץ לאני העצמי שאליהם, הם צריכים לדאוג למשפחה, ומשום כך זה וגם בוחרים למעלה וגם מגיעים מעט יותר. אנרגיית הדינים השייך השאפתנות שאליהם ממותקת יחד עם החסדים השייך דרישותיו לתמוך במשהו מרווח מהם זוהי שלכם ובאמצעות כך 2 האנרגיות מחיות זה את אותה זו.
ככל שנתעל בהרבה את כל עשייתנו על מנת הזולת, באופן זה יהיה לכל מי שמעוניין יותר מכך מתח חשמלי לשאוף בהרבה נכונה ואפילו נרגיש מעט יותר באים מהשגינו!