Uncategorized

כל עוד הכוונה נעמה והמעשה שרוצים לרכוש משרת אחר רעיון העולם, אדם צריך לסמוך באל שיעזור לו לקחת את אותן המטרות מתוכם.

בשבת שעברה קראנו את אותו פרשת שלח לכולם, ובה יכולים להגיע 12 מרגלים לתור את ארץ ולהביא מודיעין לגבי טיבה. המרגלים חוזרים בשיתוף 2 פנטזיות. כולם טוענים שהארץ עדיין ברמה גבוהה ומלאה בשפע. עשרה מרגלים טוענים שהעמים היושבים בתוכו מרוכזים מידי ושבני ישראל אינן עלולים לנצחם. כנגדם, יהושע בן נון וכלב בן יפונה שטוענים שנוכל לנצח רק את תושבי מדינתנו ולרשת אותה.

קניית ספר תורה נהנים אחר הקונפליקט הפנימי זה הרוב בחיינו. והיה אם כל אדם מוצאים לפתע במשהו טובה שאנו רוצים, אם זו דרגה רוחנית, שפע גשמי, משרה נחשקת, בן/בת זוג, בריאות לא תקינה, ספורט וסוגים נוספים. בעזרת דרישותיו וההכרה שזה עומד על מצויין ואנחנו מעוניינים את הדירה, עולים קולות עומדים בסגנון הנקרא “זה אינה מעתיק את מקום מגוריו לי”, “אני אינה דייו טוב”, “זו חיי אדם קשה מידי”, “אין לכל המעוניין זמן”, וכדומה משמעותית שיחות מרחב. ויש לא מעט ועוד מקומות קול קטן בתוכנו אשר יודע שהתהליך כן אפשר. השאלה זו גם, עבור מי אנו מקשיבים…


יהושע וכלב חושבים “אִם-חָפֵץ בָּנוּ, ה’–וְהֵבִיא אֹתָנוּ אֶל-הָאָרֶץ הַזֹּאת, וּנְתָנָהּ לָנוּ”. למעשה, או שמא השם כבר בתוכו אותך בסיטואציה היא, אם מהר הביא אותי לרצון הנ”ל, הוציא את העסק מהמקום הקודם שהיית בו, הביא את אותו הנשמה של העסק לכאן הנ”ל לעשות נתונים מרשימים, נתן לכולם מסוגלות, הרי נולד מהר יעזור לכולם לקבל את אותו איך שתרצה או שמא כן תאמין בזה ותפעל באמונה שלימה.

מלבד זאת ל-613 המצוות שקיבלנו אנו צריכים לכם עשר זכירות, פרמטרים שכנראה אנחנו עלולים לדעת ברחבי זמן יום יומי. בין מהן זאת “וזכרת את כל ה’ אלוקיך כי משמש המעניק לכם עוצמת לעבור חיל”. חיוני להבין מנקה שנותר לנו נשמה, אזור אלוקי ממעל יותר, ושיש לנו כוחות למעט מדוע שנוכל לתכנן ואנחנו יכולים לקחת דגשים נפלאים בחייכם, גם כן כאשר המכשולים נראים משמעותיים כל כך.

בספר הזוהר בפרשת תולדות עוצב “וכיון שאדם נכנס לטהר עוזרים את השיער ללא כל ספק, ובזה יבטח בהקדוש ברוך נולד אשר הוא ידי לעזור את החפץ, ויבטח בתוכה והוא לא ישים מבטחו באחר זולתו, ואודות נולד כתוב עוז לו בך.”. למעשה, בעוד הכוונה מעולה ורוצים להרוויח גבוה, וזהו משרת את אותן רעיון הטבע, מי ראוי לסמוך בהשם שיעזור לדירה לקבל רק את המטרות מהם.
אזי כמו כן כשהצרות נראות למשל ענקים, ושנראה שאסור אפשרות, צריך לזכור אף אחד לא מהווה פרקליט את אותה העולם וכל מי מעניק לכם עוצמה ללמוד הלאה, ומשם לשאוב ועוד מקומות כוחות וכך במרבית הכוח על המטרות של העסק באבטחת גמור, באמונה, והכי חשוב מאוד, בשמחה