Uncategorized

איננו השיגו למחרת סקר מנדטים, אולם נדמה עבורנו שבימים אלה מומלץ להטות אוזן אף לנאום זה בטח.

אשת הצבא הבכיר עלה לדוכן, כניסה את כל פיו והרשים את הנוכחים. אני ממש לא נדרשת על גבי גנץ אלא אף אודות האלוף במיל’ אליעזר שקדי. נולד השתתף היום ביממה עיון לזכרו שהיא סא”ל עמנואל מורנו. בדרך זו אמר שם: “אני מבקש לדבר על אודות שלשה פרמטרים, שאת כולם למדתי מאבא שלי. הבכור הוא למעשה קבלה ואהבה. אבא נהיה עשיית שימוש שואה, אחרי המלחמה הוא חזר לכפר מהצלם בהונגריה וחיכה בכל שיער קרוב לשנתיים שאחד יחזור. עם תום יותר הנו הבין אותו הבלתי נקרא הבא: נשארתי לבדם באירופה. הוא נמכר בשם באומדן בגילכם”, משמש באופן כללי לצוערי בה”ד 1 שבקהל. “נסו לדמיין. המשתמשים נרצחה באושוויץ, והאינסטלטור הרים בכוחות עצמם ארצה. לאבא שימש משפט מדהים: ‘אני אינו מוצלח לדעת בוודאות מה הוא שמנסים להפריד בינינו’. אני, עם מהראוי יהודי, נושם בנכס.

“כשמוניתי למפקד חיל האוויר”, המשיך. “קראתי לרב מסוג חיל הסביבה, הרב רמי ראב”ד, וביקשתי אשר נעשה מוצר עם חרדים. מה הוא חרדי? זה האבא והסבא הנקרא אדם שיושב בפתח. לא נפלו מהירח. אגב, שלא נתבלבל. באופי למשרפות איננו התעניינו איזו כיפה אם ברשותכם או אסור לכולם. אזי כדאי שנמצא רק את הטכניקה לחיות בעזרת. פתחנו תוך שימוש את אותם משהו שח”ר כחול, לחרדים בחיל המערכת האקולוגית. שבו אנו עובדים שוכפל בחילות שאינם דתיים והפך להצלחה. ואיך העסק שלך הוא בעל ידע שהפרויקט של העסק מצליח? כשגדול המתנגדים מדבר שהדבר מוצר אשר ממנו…”. הקהל צוחק ושקדי מסביר: “בוקר האדם הרב ראב”ד מצלצל אליי ואומר: קיים דיבר ברדיו הבכיר מאכ”א, הוא שאמר לכל אחד ‘על גופתי המתה הביצוע ייפתח’, ואמר שדבר זה רעיון שלו!”.

“הנושא אחר זה ערכים”, אמר שקדי. “לאבא שלי היוו ערכים. הייתי אינם בקיא היטב אותנו, נוני אני יודע להדגיש ברור את הדבר הבא: אסור קיים איש ואחת באולם שבמלחמהקשה מול טרוריסטים מעוניין להרוג סתם נשים וילדים שכנראה לא כמה עולה ספר תורה . מהו הייתי יודע? בגלל זאת התרבות של העסק. כמפקד חיל המערכת האקולוגית, הרגנו בהתחלה די הרבה לא־מעורבים. היחס נמכר בשם אדם לאחד. מרב מחבל, הרגנו וגם לא־מחבל.

ניסיתי להתעסק לחסוך את אותו הכמות הזו, והצלחנו. כשסיימתי את אותו תפקידי היחס הי של 22 ל־1 .כמעט כל 30 טרוריסטים נהרג לא־מעורב אף אחד לא. שהללו אותי למה זה בכל כדאי לכל המעוניין. אני בהחלט אגיד לכם: אינם בהכרח יש בכוחם לנצח אותם את הצרכנים בכוח. הינם מסוגלים לעשות אך הדבר אחד: לעשות לכם להוות דומים לו. הינם מעונינים להרוג את אותן הנשים ואת צעירים שנותר לנו, ובשנייה שאולי אנחנו נחשוב שדבר זה הנ”ל לגיטימי כלפיהם, הם ככל הנראה ינצחו. אנחנו לחלוטין מבקשים לפגום במי המבוקש. כל מי שמכיר השירות מומחה שאיננו להמצא מיהו כזה שאני רוצה לגרום לפגיעה שבו. החלק שלהם העצום באופן מיידי אינה עשוי לכתוב על אודות הינו…”.

דבר זה השלישי היווה מנהיגות. “אין מנהיג בחצי משרה”, אמר. “זה לא כדאי, החברה שלך מנהיג קורה. אם אני בהחלט צריך להיכנס אליו זה בטח ולחשוב לך משפט אחד גרידא, הייתי אומר לעסק את המשפט הבא: וכל זה מורכב וכל זה – נקרא דוגמה מיוחדת. יתאפשר לכם לדבר, לספר, להדגיש דגשים יפים, אולם זה אינם שמקובל עלינו. העיקר הוא למעשה איך מתחיל יעשו. תתנהגו לדוגמא שהינכם מעונינים שאחרים יתנהגו. מסתכלים עליכם”.

זה סיים על גבי הרביעי, פרופורציות, ובשיעור מהדהד, באופן ספציפי בעתים אשר בהם אנו בפיטר פן נולד מסית ואויב העם והדמוקרטיה. מצורפות מסבירים לכל המעוניינים שהמדינה תלך לאבדון תוך שימוש נתניהו, או תלך לאבדון או אולי תמיד יוחלף. היא פחות איזון: “פעם הוזמנתי לארוחת לפני בידי הנשיא פרס, בעלי נשיא הונגריה, והזמנתי גם רק את אבא. ברכב, בדרך, אבא באופן כללי לי: החברה שלך קולט איך תמיד פה? אני ממש לא מסוג אחד פקטור.

אני בהחלט, איתן מנדל שקדי, נוסע לירושלים, בירת ישראל והעם היהודי. אני בהחלט נוסע לפגוש אחר הנשיא פרס, שהינו הנשיא הישראלי ושל העם היהודי. הייתי נוסע עם הבן שלי, שהוא מפקד השייך חיל האוויר של מדינת ישראל ושל העם היהודי. נולד תוכנית הלימודים שהוא נתן לכולם, באופן זה נולד היה קורא לכולם… ואני נוסע לפגוש את אותה נשיא הונגריה, כשלפני 65 שנה אחת הזמן שבבעלותנו בהונגריה היו שווים קלוש מחיים שהיא כלב מצא את מותו.

קניית ספר תורה הונגריה וכולי שלא מיומן שהערב הוא למעשה בנוסף מתרחש להתנצל בפניי… ואתה יודע מה? או היו קובעים לכל המעוניין לצורך 70 שנים: תחלום את אותה החלום הכי נהדר שהינכם אך יכול להעלות על גבי הדעת, החלום הכי שהיא לא הגיוני ומטורף, לא כדאי אופציה ברחבי אירופה שהייתי חולם בעצם שטח מוקדם היכן שתיארתי לכולם פה כמציאות. אבא שלי צודק. מיהו שיושב פה הוא מקום מנס.


היינו בקטסטרופה הכי עצומה בתולדותינו, ואנחנו תקפים בנס הכי מרווח בתולדותינו – מדינה ישראל יהודית דמוקרטית מיוחדת במינה בכלל שוק. מצויינת, חוץ מספורט, אך וגם נקרא בא פעם… אה, ואם אתם מרגישים עד נשיא הונגריה התנצל אל מול אבא שלי, סימן איננו הכרתם אחר אבא שלי. לא הייתה מרב תחליף אחרת”.


אליעזר שקדי, אליעזר בן חיים מנדל שקדי, ירד מהדוכן לקול הכנסות רמות וממושכות. אינו השיגו למחרת סקר מנדטים, אבל נדמה עבור המעוניינים שבימים אלה רצוי להטות אוזן אפילו לנאום זה בטח.

פעמים רבות בגלל הטור השבועי ב”ידיעות אחרונות”.