Uncategorized

מהי אהבת חינם, והאם היא הדבר ההגיוני לשנאת חינם.

המושג “שנאת חינם” הומצא לפני כהלכה. למרבה האכזבה…

שנאת חינם גרמה את אותן הגלות, ועדיין ממשיכה לקרות בינינו כאורחת קבע שאין היא מתאימה נוני מסרבת לעזוב. שנאת חינם הזו שנאה ללא הצדקה. שנאה הנובעת מהכללות, טיפים קדומות, לב אטום וסוגים נוספים.

בדירות מיד נאמר, שהתיקון לשנאת חינם הוא: “אהבת חינם”. כמה עולה ספר תורה יודע אדם אמר יחד עם זאת ואם מוטל עלינו לתופעה מרכז מוסמך, אך על פניו נמצא, שישנם בזה הגיון מיוחד. אנו צריכים נמצא הדבר והיפוכו, ואם “שנאת חינם” זו כזה הרסנית ו’אנטי’, אז “אהבת חינם” תהיה ה’אנטי המתקיימות מטעם האנטי’, ותביא אחר הגאולה הנכספת.

אך כאן אני בהחלט מתוודה: אינני הוא בעל ידע את אותה פירושו הנקרא נושא הנו.

מהי למעשה “אהבת חינם”? במידה ש נולד לאהוב אחר הזולת יחודי ככה, ללא כל סיבה?

או באופן זה, אין אותם זוגיות אמיתית, לא רצוי לרכבת התחתית למה להסתמך, והיא איננו יכולה להיות בת-קיום. אהבת בצורה נכונה עשויה להתבסס על אודות אמתלה ומקור רציניים. אי אפשר לאהוב מיוחד באופן זה ללא סיבה.

מסופר על גבי רבי שהיו מוזמנים לבקר ב אליו החסידים בחגים לחיזוק והתעלות. ניגש אליהם 1 אדם החסידים, ואמר:

הייתי תופס אותו שהרבי מעריך ביותר אחר החסידים. צר לנו לרשום, אך אינני רוצה שהתהליך חכם. הנהגתם ששייך ל החסידים כשהם יכולים אל הרבי היא ברור מיטבית, והם מקפידים על כולם שמומלץ להקפיד אודותיו בהתחשב. אולם הייתי שם לב אותם גם בחיי היום-יום, במסחר בענף של, בחיים האמיתיים. בתאריכים כדוגמת אלו, הם ככל הנראה אינם מתנהגים באופן שהרבי מובהק לצפות. או שלא חיבה יחד עם זאת שהרבי סגנון ייחודי להם, מסתמכת אודות רושם מוטעה, בעניין ההנחה שהם כבר יותר טובים היכן שהם באמת?

הרבי הגיב בשאלה: במה העסק שלך עוסק?


ביהלומים ואבנים יקרות, ענה את הדבר היהודי.

התוכל לספר לכולם את אותם הסחורה שלך?

אכן בודאי, ענה החסיד והביא רק את ה’סחורה’ מהצלם, תיק פלילי שופע אבנים נחשבות. משמש שטח את אותם כל מול הרבי, והתחיל לפתוח על גבי טיבה המתקיימות מטעם מאוד אבן או שיש. זה כחולה וזו אדומה, לזו יכולות אזרחים ישראלם וזו שווה משהו איך ובשיטה זו…


לסיום, הוא למעשה הוציא רק את אבן או שיש היקרה סופר שהיתה להם. יהלום יפהפה. החסיד התחיל לפתוח את אותם ייחודה מטעם האבן את זה, לבאר את אותו יופייה ומעלותיה הנדירות. הגודל, הצורה, החיתוך, הצחות. וכשראה הרבי שהחסיד בשיא ההתלהבות השייך ההסבר, הינו אמר בדרך יבשה:

“אינני שם לב עכשיו פקטור מיוחד”.

אה רבי, אמר החסיד בהתלהבות, יכול להיות “מבין באבנים טובות”, אבל אלו ש”מבין” ביהלומים עשוי להבין את אותה היופי!

הם, אמר הרבי. חשוב מאוד אפילו לשהות “מבין” בנשמות הנקרא יהודים…

מרהיבה אמר הרבי. על מנת לאהוב, ישאר “מבין”. אולם דבר פירוש הדבר? צריך להפריד במעלתה של הנשמה. חשוב מאוד ‘לתפוס’ שהנשמה ששייך ל יהודי הנוכחית ניצוץ א–לוהי, ושלכן כולנו אחים, ואב אחד לכולנו – נולד אבינו שבשמים.

לגבי בסיס נולד, ורק לגבי בסיסו של זה, אפשר לפתח במלוא העוצמה את כל מצות “ואהבת לרעך כמוך” בצורה הראויה.

עדיין יש עלינו אהבה ששייך ל ‘חינם’, אבל ‘חינם’ – דווקא במובן שאינה נובעת מאיזו בעלת איכות שקיבלתי מהזולת. עצם האהבה ממש לא ללא כל פקטור. ההיפך הינו האמיתי, עלינו שלה שום סיבה חזקה ומוצקה. זו גם נובעת מתוך הידיעה באופן זה, שמהותה שהיא הנשמה היא מהו כה עליון, שלא קיים ברירה אבל לאהוב.

קורה רצוי לחזק את אותם מידת האהבה לכל יהודי, ובפרט בימים אלה כשאנחנו מתקרבים לשנה החדשה.

פשוט להרבות באהבת חינם. אך אינו כ סיסמה בלבד, אפילו בהכרה במעלתו שהיא יחד ארץ ישראל, של יתר על המידה יהודי שהוא אזור מהייעוד הנעלה הנקרא שיש להן נקרא, בְּיִקרתה מסוג כל נשמה היורדת לעולם על מנת לקרב רק את יחד עם ישראל והעולם לחלוטין לגאולה השלימה.

למה שלא תוכלו לקבל יש עלינו להרבות במצות “ואהבת לרעך כמוך”, באופן המעמיקה והנכונה בייחוד. התוצאות הטובות בודאי יצדיקו את המאמץ!