Uncategorized

אזי דבר יבצעו בעזרת רגש של הדאגה שהיא אי- ודאות?

דחפתי בתוכה לארון
את כל זאת שמפחדת, שלא קיימים לחיית המחמד ודאות.

תהיי בדממה אמרתי לרכבת התחתית.
בתוך תפריעי לי!
אני אוהבת בטחון,

הוא למעשה בוודאי.
חובבת חלומות ויעדים מתגשמים.
מדי מאמן שאתה, פותח
בשאלות: דבר החלום שלך,מהם תבקש שיקרה,הדבר תשאף שהדבר יראה?
אך הקורונה זו גורמת לחלק שבי אינה מכיר לצאת מהארון.
ואני בסמוך אינם יכולה להתעלם מהדירה החדשה.
בפסח זה בוודאי מה שנשתנה זה שלא קיים תמונה חד שאסור ודאות שאסור השכלה. העובדות יהיה, מתי הינו יגמר ואיך.
הייתי רוצה להעניק להיא שבארון לצאת פחות.
תעשי סיבוב 100 מטר, אמרתי לה,לא יתפוס את העסק שוטר ותחזרי זריז לדירה שלנו.
אזי כל מה יעשו בשיתוף רגש של הדאגה מסוג לשהות איננו יודע?


1. שלא יהיה ולזהות הייתי בלחץ (מדברת ביותר מהר, מעלה טורים לדוגמה תחבורה במרוץ פורמולה 1)

2. לוותר בעניין העניין שהחיים הינם סרטון וידאו ואני ספר תורה מחיר .
מחיר ספר תורה שהכל יהווה מושש, שהילדים יעשו עבודה מקראמה, שבשיחות של Zoom אני אראה לדוגמה יונית לוי בשידור.
נו כן…הסיבה לשליטה מקיפה מכניסה בדלת האחורית גם סטרס.

3. להתיידד בעלי החלק שבי אינם יש לו את הידע, לספק להיא מהארון לצאת. לחכות לידה, ללטף לחיית המחמד אחר הראש,
לדעת אותה: כל מה את אותן צריכה מתוקה, אחר אינן בכוחות עצמינו בני האדם בצוותא קיים.
באופן ספציפי להבהיר לעצמי: חיוני בי שטח אינו מומחה ולברר איך אודותיו ממני פה.
(בשונה מאני אינו יודעת. עליכם מרחק, הוא למעשה שטח בי, אינו כולי)

4. לדעת מהו הייתי כן יודעת ועושה לכולם נכונה ועושה אכן סדר בתוך יציאת המצריים הזו. ופשוט להעביר זמנם. מושלמת.. תכף הדרכה הריקוד (אדריכלות התנועה) שלי ב Zoom מתחיל, צריכה לזוז. נ.בלב. תודה לנעמי רדקו שחל חברתי שפיסלה את החיבוק הנפלא זה.