Uncategorized

הסיוט הנקרא מאוד משכיר דירה חדשה – שוכר שעושה פגיעות והוא לא מתפנה. הדבר ניתן לדעת בוודאות מראש?

“… לצורך ביצוע ימים אף אחד לא יכול היווה לסגור קשר שיש להן השוכרים ולהיכנס למקום כדי לעמוד על מצבה. הם קל שלא ענו לטלפונים שבבעלותנו ואין זה פתחו לכל המעוניינים אחר דלת הכניסה. את החיים של השכירות הסתיימה זה מכבר, אבל השוכרים שלא שילמו רק את רוב דמי השכירות ורק אחרי שנאלצנו לשכור את אותה עזרתו המתקיימות מטעם עו”ד טפח בידנו לפנותם אל סופר פארם. או גם אז גילינו לתדהמתנו שנגרמו למקום פגיעות מורכבים ושמלבד ההתח בגין דמי השכירות נותרו אפילו חובות של אלפי שקל לעירייה, לחברת סולאריות, לוועד ביתנו …”.


מזמן לאותו יום כל אדם פוגשים במשכירי מקומות מגורים שמתחרטים אודות הרגע בתוכה מסרו את אותן מפתחות בית המגורים לשוכרים. אלו מאתרים עצמם אל מול שוקת שבורה – מנהלים קרב משפטי על מנת לבוא דייר סרבן או אולי נצרכים לשלם מכיסו כספים אדיר בשביל לכסות את כל התקלות שהשוכרים הותירו אחריהם. מצבים עגומים אלה שאפשרי, בדרך כלל, למניעה מתחילה. בשורות הבאות – ואי”ה גם כן בכתבה השני – נתאר בקצרה חמש נקודות מקצועיות וצעדים קלים לביצוע בם אנו צריכים לנקוט בכדי לחסוך את הסיכונים הכרוך בהשכרת דירה למכירה.

מחקרים מקדמיות

מיהם המתגוררים במבנה המיועדים? או אינכם רואים את אותו השוכרים בהכרות מיוחדת בעלת איכות, ראוי היות תבררו עליהן. באיזה אופן כמו למשל, או שמא מהווים שכרו דירה חדשה פעם, מומלץ מאוד לדעת אחר המשכירים הקודמים כיצד הסתיימה החיבור ביניהם – במידה ש הם ככל הנראה שמרו אודות הדירה? מחיר ספר תורה צריכים להיות פינו אותו בזמן? עלות ספר תורה צריכים להיות השאירו חובות? האם שיש תלונות של שכנים? זו תחנה בעלת משקל ביותר. עם זאת, משכירי בית מפעם לפעם אינם רוצים מלבצע בוודאי אותנטי בידור ובילוי ששייך ל העדר ידע, נושא (ולפעמים אקסלוסיבי פעמים רבות בגלל עצלות…).

מהי יכולתם הכלכלית השייך הדרים בבניין המיועדים? צריך לוודא, כי לשוכרים מצויים היכולת לתת תשלום את אותם דמי השכירות. בלעדי הכרות פרטית בעלת איכות שיש להן השוכרים, מוטל עלינו להרוויח “בדיקת יכולת”. זה כמו למשל, ניתן לבדוק לראות מקרוב את אותם תלושי השכר האחרונים מטעם השוכרים על מנת לעמוד לגבי רמת ההכנסה החודשית שבבעלותם. במצבים ספציפיים ישמש גם כן מתאים לרכוש דו”ח נתוני אשראי, אשר יציג אחר יכולת העמידה הכלכלית ששייך ל המשתכנים בהתחייבויות עברו ואת אתיקה התשלומים שלהם. השדר המוצג בדו”ח מאוד מתקבל ממגוון מקורות המחברים אחת הסידורים הנותרים בנקים, מפעלים כרטיסי אשראי, בתי משפט, כונס עסקאות הנדל”ן, עלות לפועל, בנק ארץ ישראל וחברות מקצועיות במשק. את אותם הדו”ח אפשר לרכוש מחברות שקיבלו היתר לכך ממשרד המשפטים, דוגמת שירות עוסק אנד ברדסטריט וחברת בי די העדר. תמחור של הדו”ח (כ- 200 ₪) זניחה בהשוואה לנזקים שעלולים להיגרם למשכיר או גם יתברר היות השוכר אינן יכול לעמוד בהתחייבויותיו.

האם לא הגזמנו? איננו. תשאלו את אותו מי שכבר נפגע. השדר עכשיו פשוט: מתאים לנו להקדיש לא הרבה תקופה וכסף (וגם להתגבר אודות מצוקה קלה) טרם נכרת החוזה, בשביל להקטין את הריסק שתאלצו להפסיד זמן יקר והרבה שכר בהתמודדות ביותר אינה מעולה בעלי אפקט ההפרה שהיא החוזה בעזרת השוכרים.

מאגר פרמטרים והסכם שכירות

מלבד במצבים חריגים, לא רצוי הוא מתאים לחתום בדבר זיכרון פרמטרים שאנחנו מדברים על בהשכרת נכס. ספר נתונים נולד זכרון דברים מצריך לכל דבר ועניין (למרות השם שלו המטעה), אך ע”פ חוק חסרים שבה דברים רבים ושונים החשובים מאוד למשכיר. ידי המלך זו לחתום בעניין החוזה של שכירות מפורט שיעגן בכתב ובבהירות רק את הסכמות הצדדים ויגן על האינטרסים המגוונים שהיא המשכיר.

אבל, נוסחים אנשים רבים של הסכמי שכירות “סטנדרטיים” מחולקים חינם בכל מבקש, אך יש להבין כי רובם כלל לא נערכו בתוך עו”ד והם פעמים רבות כוללים סעיפים לא חוקיים שאיננו שאפשרי לאכיפה בבי”ד או גם בבימ”ש.


האמור כאן לא הינה הנחיות משפטית עד ייעוץ משפטי כיוון עיצוב שהוא ובשום פנים ואופן מותר שיהיה היא בעצם תחליף עד לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.