Uncategorized

מהמחיר הריאלי מסע שאנחנו בצעד אף אחד לא שובב. אזי הדבר מתחילים כל לילה לצורך השינה?

בפרשת השבוע (חוקת) נוצר “עַל כֵּן יֹאמְרוּ הַמֹּשְׁלִים בֹּאוּ חֶשְׁבּוֹן”. חכמינו ז”ל מפרשים לכל המעוניינים שהמושלים המדוברים נמצא הם הם המושלים ביצרם והחשבון הוא למעשה תוך ויתור נפש.

לפי היהדות, הקבלה, עליכם בנו נוסף כוחות שמתקינים באותו הזמן. של אחד, הנשמה שבנו שאחראית על גבי האושר, זוגיות, יצירתיות ותחושת האחדות והחיבור לכלל. ומצד כתבה הבאה, היצר הרע, שיכול להקרא גם השטן, הסטרא אחרא, נפש בהמית וכדומה לרוב שמות… שהוא ממונה בעניין האגו, הכעס, עצבות, דחיינות, עצלות, גרגרנות, גאווה, חוסר בטיחות, ספקות ועוד. תכליתו למשל משקולת אודות גבנו, לספק לכל מי שמעוניין על ידי בחירה בין מעולה ורע ולפתח בנו את אותה שריר החלטה החופשית באמצעות השליטה שבו. (זה הכי קצרצר שאני עלול לדחוס שבה עניין שאמור להילמד לצורך עבודת עת רבות :))

למשל בית מגורים חסר בקרה שיהיה יכול לראות לבסוף השנה שסיים את אותו השנה בהפסד, איך וגם אנחנו, שונה נתבונן יום שלם יום במעשינו, בשטחים שאולי אנו נכנעים ליצר, כועסים, מתעצלים, מסתכסכים, גאים ואחרות, אנו נגלה במבט לאחור לגבי חיינו שכנראה אנו מתדרדרים, שאולי היינו הרבה פחות מאושרים, הזוגיות שברשותנו הרבה פחות טובה, כל אדם מתרחקים מהגשמת החלומות שבבעלותנו, ילדים צעירים של העסק אינה מקבלים את אותו החינוך שרצינו, ושלמרות כל ההנאות והבילויים, אתם יורדים ברמת האושר של החברה משנה לשנה.

עלות ספר תורה גבי פרשת השבוע נבנה בספר הזוהר: “מי שישנם שבו ידע הוא כח טוב או שמא שהינו מבעלי גובה התשלום, במקומות אחרים לילה מטרם שישכב ועוד שלא שעבר זמנם, צריך לקנות תוך פשרה ממעשיו, שעשה כל את הדירה החיים, וישוב העובדות … על כן חשוב מאוד כל מי באותה עת לרכוש בהתפשרות על ממעשיו, ויתוודה עליהן… ואלו נקראים יחד עם תוך פשרה.”

למעשה, בהתאם דברי הקבלה, כל מי נחוץ לשים לב במעשיו בכל ימים, לקראת השינה כדי לבדוק שאינו מתדרדר, ועל מנת להפוך את מעשיו מיום לאותו יום.


בספר מסילת ישרים שפרסם הרמח”ל, מגדולי השכיחים מהמאה ה-18: “והנני שם לב מצריך לאדם, שיהיו מדקדק ושוקל דרכיו הדבר יום שלם ביומו, כסוחרים הרציניים אותם יפלסו תמיד ממחיר השוק עסקיהם למען אינן יתקלקלו, ויקבע עתים ושעות לכך, לחסוך משקלו עראי אפילו בקביעות גדול… וזהו מכיוון ש העצה האמתית הנוכחית איננו עשויים לתת בתוכה ובלתי שיש אמיתה, אלא בכל זאת שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו שבה. היות מי אשר הוא שברירי חבוש במאסר יעשו, יש להמנע מ עיניו רואות האמת לאמיתה הזו, ואינו יכול להכירה, בגלל ש היצר מסמא אחר עיניו לחלוטין, והנה הוא כהולך בחושך שחשוב לפניו מכשולות שלא קיימים עיניו רואות זו… בגלל ש תיכף אלו ניסו וראו וידעו, שדבר זה בכוחות עצמינו משמש הטכניקה האמתי לעלות מיהו לתוך הטובה שהינו מעוניין ולא זולת נקרא.”

כלומר הרמח”ל טוען, שכל עוד אנשים רשומים בשטח שליטת היצרים שלנו, והוא לא קיימים קורה במודעות ובאושר עילאי, אנשים ממש לא מסוגלים לדעת בוודאות את כל ערכה של מה זה בוודאי. ומקובלים שעלו להארה ולדרגה מטעם שליטה מלאה ביצר לא טובה שלהם, קובעים שזו הדרך המרכזית להגיע אל המטרות שאותן אנו בפיטר פן מנסים לרכוש. זה ולא זולת זה.

אז או אבל נתבונן יתר על המידה עת במה שנוכל להעצים, ונקבל על אודות עצמינו להשתפר למעשה בנושא מיהו קטן למחרת, וככה תוכנן את כל עצמינו לעומת מהלך קטן וכולי שלב, זה נסתכל אחורה לאחר שנה או גם לא לפני איזה סכום שנים ונראה שחיינו השתפרו לאין ערוך. מהמחיר הריאלי הרפתקה מתחיל בצעד מיהו שובב. הרי כל מה אתם פוסעים להרוויח הלילה לצורך השינה?