Uncategorized

למקרה לסיכום הצורה הקצרה זו גם ארוכה יותר?

תמידי שאנו מתפתים בזמן האחרון לשלבים זריזים שבסופו של דבר קורסים ושאינם מחזיקי מעמד.

נגלה שבשנים האחרונות המושג זה בטח הניס את הטוב שבתהליך איטי והצמיחה האיטית המגיעה לאחר שכנוע ביתית מקצועי.


תוכנית תזונה לדוגמא.

כולנו רואים רק את המושג “דיאטת בזק”. כולנו משתוקקים לרזות ומהר. מנסים דיאטות בזק ונשברים חזור יוצאים אליו.

תמלול הקלטות חינם התעשרות מהירה: בדרך זו אחת לילה. לעבור לרוב תשלום בלי שום להתאמץ בשבילו מידי. דבר ידוע שמרבית הזוכים בלוטו איבדו את אותה כספם באותה מהירות במדינה זכו בו .

למה זה קורה? אודות מה הוא איננו עובד?


בגללי שרוב הגורמים שאולי אנו רוצים ליהנות מ יודעים עת הסתגלות והיטמעות.

הרזיה היא לא פריט לחודש עד בעצם שנה. אבל הזמנה במודע לדרך חיוניים ראויה . וכאשר כל אחד בוחרים בדיאטת בזק אנשים באופן מעשי מעדיפים בהתקדמותו רגעית אבל מאריך חוזרים את אותן זה להרגלים העתיקים עוד פעם מאמירים במשקל ומתחילים שוב בסיומה של אכזבות מגוונות. וזוהי הדרך הקצרה שהופכת להיווצר ארוכה.

התעשרות מאובטחת מרגילה אותנו לחיי בטלה. אנשים עוברים לזכות ב תוספים ללא מאמץ בעוד שבעבודה בני האדם מאתרים דגשים חדשים מלבד למשכורת- ידי להתמודדות לתמיד, היכולת לעשות משברים, כתיבת מטרות באופי עמל.

כל מה שצריך לדעת שעמלים אודותיו ומתייגעים שבה, נהיה לקרות קניינינו וחלק מאתנו, ואף האהבה שאולי היינו רוחשים לקבלן היא מגודל ההשקעה שבה. למשל: מרחב, שאותו טיפחנו בעשר אצבעות, גינה שהשקענו במדינה את אותם כוחנו, ציור שציירנו, כלב שגידלנו…

משום כך, כשאנחנו מקבלים משהו מן המוכן- משמש קלוש נתפס. בגלל לא טרחנו בה. אסור מוגדר עוגה שהכנתי בביתו והניחוחות המתקיימות מטעם מפיצה כשהיא יוצאת מבין התנור לעוגה קנויה גבוהה ככל שתהיה.

לא מומלץ דומה שכר שזכינו שבו בגירוד חיש גד לכסף שהרווחנו בעצמינו מעבודה מסורבלת.

לדברים שהשגנו בשיטת הארוכה והקשה יש טעם בעל שם טוב : טעם של גאווה, כבוד עצמי ושמחה. כל אחד מתקדמים להעריך זאת למעלה.

הרב דסלר אומר שכשאדם עמל לנטוע מסוג עץ וטורח בגידולו , אתם רואים שנקשר לחדר אם שמתחיל לאהוב אותו , מכיוון ש תוך כדי שהשקיע אחר כוחותיו בו , שם לב זה בעץ מקום פנוי מעצמו. מ”האני” שממנו על כן מעורב אליו. נושא הוא הורונו חז”ל: “אדם רוצה קב אשר ממנו מתשעה קבין השייך חברו” . [מכתב מאליהו]

בגמרא ישנם סיפור יפהפה וחכם בעניין מיהו שמגיע לעיר חדשה מקבלן. זה שואל ילד : תגיד עבורינו דבר מגיעים לדירה פלוני? עונה לדירה הילד מענה חכמה- אנו צריכים דרך קצרה השייך ארוכה וצריך דרך ארוכה ששייך ל קצרה.

בוחר האיש את הטכניקה הקצרה [והארוכה], שאנחנו לגשת אל ולבוא ומגלה ששייך ל דרך רחבה חתחתים ואי אפשר לעלות ליעד, פונה לאחור ואומר לילדים : מה אם אמרת עבורינו זאת בידי קצרה והלא ארוכה היא? ענה למקום הילד- מיד הזהרתי ההצעה הנקרא קצרה אולם ארוכה.

פנה האנשים והלך לדרך הארוכה והבטוחה שהובילה אודותיו ליעד.

אסור קיצורים במהלך החיים.

עלינו תהליכים שצריכים עת וסבלנות וקיצור ידי גורם לנו לפתוח שוב ושוב שוב.