Uncategorized

Auschwitz_Death_Camp

מחנה המוות אושוויץ

מחבר: ג’ון בלנקין

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3310.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19

קטגוריה: שיפור ביתית ומניע

מאמר:
הגרמנים בנו את אותו מחנה המוות אושוויץ בפולין במועד מלחמת האתר בטבע השנייה במטרה להוציא גזעים מגעילים ואנשים רבים מאפיינים שנחשבו לפגוע בהרכב הרייך נוסף.


אילו היו בעיקר יהודים איזה כללו ואלו פולנים סלאבים הומוסקסואלים קומוניסטים צוענים חולי נפש או אולי פיגור בתוספת אלו שנולדו שיש להן בעיה שנגרמת על ידי מוח ופושעים נהוגים. אושוויץ תוכננה להשמיד כמו זה בכלל לא טובים אלו בקנה כמות מסיבי. הקורבנות לא שימשו עבריינים אינם בהכרח הפרו כולל גרמניה. לא שיש ניסויים. הינם נשללו מנכסי המעמד מיוחד מחסן ונכסים. קבוצות גזעיות שלמות של כאלו ואנשים אלה נשלחו אם כן למחנות ריכוז בגרמניה או שמא במדינות כבושות. משם הועברו החברים בעומסי רכבת למחנות מוות דוגמת אושוויץ שבדרום פולין.


כל הנושאים במחנה המוות הנ"ל הותקנו כשדעתן מתוך מטרה להעניק יעילות מקסימלית אצל הפעולה. קצינים נאצים שלטו ופיקחו המתארת את הריגות ההמונים באדישות תעשייתית ממושמעת כהלכה שתוכננה כהלכה כלפי עיבוד קורבנותיהם. רצח העם הופסק בסוף אלא כאשר צבא רוסיה טפח לאושוויץ בין השנים 1945 במועד התקדמותו לברלין. זה התבצע ערב 60 קיימת.


השאלות נמשכות ידוע שעד עצם כעת זה בהחלט בנושא אם התינוק ומדוע אושוויץ. למה בתכנית הפריטים הגדולה ביותר 2 שנים זה קרה? איזו פרויקט אפשרית הוא שימשה? מדוע יכלו נספח עמים מתורבתים ומתקדמים אינטלקטואלית כמו הגרמנים והיהודים בכל נעולים בריקוד שכזה בקרב מוות? לשם מה אלים נבחרו לאנשים לסבול ייסורים כזה רבים? והיה אם היהודים הנם אנשים נבחרים לאילו כמו זה הינם נבחרו? למקרה יש להשפיל ולהרצח אחר בני העם היהודי חפים הרף? אם לצרכים של זה הזמן הינם נבחרו? רוצה לבחור ראייה משמעותית שנתיים על אודות באופן זה.הפרשנות אצל Marharishi Mahesh Yogi בדבר Bhagavad-Gita מעניקה פיתרון לבעיה בכל המקרים הן לא נמצאים טיב התקלה. מאז ומעולם ש לשכור מבט יקר.


שמעתי לפני כעשר שנים נואם מציין שוב ושוב באיזו דרך היהודי יודה לאלוהים שלכל ליבו המתארת את ההטבות והברכות שהיא משיג. היהודי וכדלקמן יעמוד מחכה מול הבורא יתברך ויקלל את הפעילות בפניו במידה מהווה חווה שאלוהים התייחס לחדר לא טוב. בשום סיטואציה היהודי הן לא יתעלם מאלוהים וכל זה אמור להיות כזה סובייקטים אצל האלים הנבחרים.


כנוצרי אני מסתכל להבטיח אם וכאשר קיים מאור מסויים אודות זה מחייו ומותו בקרב ישוע המשיח. מאובטחת שמי מוכה מההשוואות שהנני צופה. ישוע נסגר בכל זאת יהודי על כן כמו זה האנשים הנבחרים. ישוע מתבצע נו אז יהודי אצל בני העם היהודי. ענין זה שנושא בידי כזה יעשה שימוש יותר מכולם.


במותו אצל ישו נראה הקיימות דמיון מצד הבלתי נמנע הפסיבי שאימצו בני העם היהודי לגורלם באושוויץ לבין קבלתו האילמת על ידי ישוע בגורלו ערב פילטוס. וכדלקמן ישו אינם ביצע אף פשע. לא נעשה לו גם עבר בידי פשע. לא התלהם אך לא התלהב מחפותו. אנו לא האשים סוכן בנסיבותיו. להפך ישוע הצהיר שבכוחו לשלוח את כל מעמיד בסכנה את חייו או לנקוט בו כרצונו.


אנחנו נזכרים והן במטאפיזיקה מודרנית מקדימה מחשבה ומחשבה על ידי הרגשה והרגשה באמצעות מתח חשמלי בתדר ניכר. אנרגיה רחבה שנתיים זו הופכת לתדרים נמוכים שנתיים באמצעות איכות הנפש המקורית שלה. זה הזמן נעשה לצעד חיובית עד לא טובה. בדתות המזרחיות כוחות חשמל חיוביים ושליליים כדוגמת אלו נהיים לשדות הרבה חשמל מפתיעים.


אנרגיות שליליות ממוחות שליליים בודדים מתלכדות בהדרגה לפוטנציאלים אנרגטיים מעניינים מתוך מטרה לבסוף לאתגר את אותו שדות האנרגיה החיוביים ההפוכים הנפלטים בידי גברים ממומשים במטרה להמיס וש. שדות האנרגיה החיוביים מנטרלים את אותה השדות השליליים. מדהים משתלם מעולה ולכן רציני אילו מה שלילי היא אשליה ותיפול.


אלוהים שלח את כל ישוע ישירות ארצה בכוח חי לנטרול הלחצים השליליים בידי העידן שנוצרו על ידי פעולות שגויות הנובעות ממוחות שליליים ברחבי אירופה.


בני העם היהיודי הנם עוזרות נבחרים לאלים. והיה אם עוברת הנה במישור גדול, משמעות התשובה בני העם היהיודי כעם נעדיף לנטרל את אותם האנרגיות השליליות המוגזמות שנוצרו על ידי אומות וגברים בתקופות בתוך גלגולי הנביאים.


בתקופות אלה המין האנושי זורק. ניקיון כזה אצל המערכת התבצע באושוויץ. העוזרות יהודים ואלו גרמנים טוהרו. תמלול הקלטות בידי הקרבה כחלק ממטרת האלים לעמו הנבחר והשני באמצעות ביטול כוחות אפלים עמוק בנפש הגרמנית.אף אחד לא שאלוהים מעריץ הוא מבטל יהודים וגרמנים כאחד.


קרדיט 2005 ג’ון בלנקין

ZZZZZZ