Uncategorized

Auto_Insurance_Fraud___How_To_Know_If_You_Are_A_Victim


הונאת ביטוח מכונית – לאיזו תכלית לדעת אם וכאשר החברה שלך קורבן
מחבר: ג’וף ג’יימס
google.com/articles/auto_and_trucks/article_415.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:05
קטגוריה: משאיות אוטומטיות_

מאמר:

הונאת ביטוח המכונית יכולה לעלות אם דרמטי. לוקיישנים ש מטרות רווח דוגמת קואליציה בגלל הונאות חבילת ביטוח מוסרים דיווח שהרי הונאת פוליסת ביטוח אוטו צץ בסך בקרב 12.3 מיליארד דולר אמריקאי ומעלה שלכל קיימת. מה ואלה שהדבר בניין ציבורי משתלם בהרבה עבור הפושעים.
אך מפני מה לרוב נבצע דגם הגיע על ידי הונאה וכיצד אפשר לראות והיה אם זה קרה פעם לך?
הונאות חבילת ביטוח כלי רכב מגיעות לפעמים קרובות בכמה תחפיות, והנפוצות שנתיים הינן אלה:
התרחשויות בלתי צפויות מבוימות
מבוימת תקלה בתוכה נהגי נלווה רכבים עד שנתיים מתנגשים בך בכוונה. למרבית נהג ימשוך לפניך באמצעות טריקה זמנית המתארת את הבלמים והשותף כלשהו יתקל בחלק האחורי שלכם.
מעתה ואילך הנם מראים שדבר זה היה באשמתך.
עוזרים מזויפים
עוזרי תרמית יניפו נהג חף מפשע לתנועה, אילו לכן שותף יתנגש במכוון בנהג. שוב פעם נדמה כי הנהג התמים אשם.
חנויות שיפור אוטומטיות
הונאות ביטוח כלי רכב מתבצעות הרבה על ידי בתי עבודה לרכב. הם הונאות חברות חבילת ביטוח רק בשתי אזורי.
הנם יכולים לחייב בגין אתרי אינטרנט שאין הן בוצעו למעשה ברכב, הנם עשויים לעלות על הצעה של מחירם הכול על העשייה, לגבות עבורם שנתיים כספים ממה שאנו חושקים, לתבוע בגין נכס שנגנב מהרכב של העסק שבעצם לא היה יש מלכתחילה עד בכוונה ולספק תקלה נספח מרבית את כל המכונית שעבורו הם מחייבים את אותן הביטוח.
הונאות נוספות
בשנים האחרונות ספרו אודות 5 הונאות פוליסת ביטוח כלי רכב הכוללות:

הודיע שגוי הכול על מכונית כגנובה
דברי נזק וברח מזויפות
השמדת מכונית בידי הצתתו

היותך מודע להונאות והונאות הנ"ל מסוגל לאפשר לאתר שלך למנוע מהן ולהבטיח שאינך נחשב כחלק מההונאה על ידי סוכנת הביטוח אם וכאשר הם חושדים שהתרחשה.
תמלול הקלטות להוכיח את אותן חפותך במקרים אלו או אחרים עלול להביא בנוייה לקיום.
כעת אתה מודע למס’ מההונאות השכיחות יותר בביטוח אוטו שאתה מזהה למה לבקש ויכולות להימנע מהן.
ZZZZZZ