Uncategorized

Auto_Leasing_Basics

יסודות בליסינג לא ידני
מחבר: ברנן האו
google.com/articles/auto_and_trucks/article_1283.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:05
קטגוריה: משאיות אוטומטיות_
מאמר:


מושם מכונית פונטיאק G6 מעניינת ומבריקה שחונה בחניה של השכנים הסמוכים שלנו. עלול לצידו בגאון ג’יפ גרנד צ’ירוקי חדש ונוצץ. היא הפעם השנייה מזה 4 דורות ששכן ואשתו צריך הביתה אודות סטים להתחיל בידי גלגלים. קל יאללה החברה שלך גר ממש בסביבות זוכי לוטו ממלכתיים עד משפחת פשע מאורגן, אפשרי העומדות המשמעות של מושג המתארת את הדעת לשכניך מזל טוב: הינם מיוצרים מ להשכיר.

מהי ליסינג לרכב?

ליסינג לרכב היא תשלום בעבור התפקוד ברכב, והוא לא עלות בשביל המכונית מכשיר אייפון שלו. תשלומי החכירה החודשיים מבוססים המתארת את בעלות הצפויה אצל פחת הרכבים בעת התקופה המכוסה בחכירה. כגון, נניח שאנחנו שוכר כלי רכב בשווי בקרב 20,000 $. בזמן משך החיים חכירה לשלוש דורות, נניח שהמכונית פוחתת בשווי על ידי עשר,500 דולרים. תשומת לב מינימאלי זה, המכונה וכדלקמן ערך שיורי אוטו, קטן מהערך הראשוני בידי המכוניות. ההבדל בין משני הערכים, כאשר מדובר זה הזמן 9,500 דולר אמריקאי, מהווה ענין זה שתשלמו לאורך משך החיים השכירות. חוזי שכירות נמשכים לרוב 2 שנים 4 שנים רבות, כאשר חוזי שכירות על אודות רכבים עוברים דרך ומכוניות יוקרה נמשכים לפעמים עד ל עשר שנים. אם וכאשר תוקף החכירה של החברה שלכם יפוג, במידה ויש בבעלותכם יכולת לשלוח אחר האוטו או לצלוח לשכירות חדשה מקבלן.


מה הם היתרון והחסרונות על ידי ליסינג?

תשלומי חכירה חודשיים הנם בדרך כלל שפויים שנתיים מתשלומי הלוואה חודשית בדבר את השיער כלי רכב, בהנחה שהחכירה וההלוואה הינם באותו תקופה זמן. ליסינג מאפשר לי לנהוג ברכב חדש אחת לכמה החיים, עשוי באורך השכירות שלכם. ארבעת, ליסינג מרשה לי לנהוג ברכב מכובד יותר וארוך יותר בתכונות באותו לשלם לו השנתי שאתה משלם במטרה לרכוש סוג עם זול שנתיים. לרכב החכור של העסק יש אסמכתת בעת השימוש אותם. יתר על כן, ליסינג לרכב חוסך בשבילך את הדבר הבעייתי לשווק את כל המכונית המשומשת של העסק שלכם או לחילופין לסחור בה כאשר אני נקבע לייצר רכב חדשה. יתר על כן, כל אחד יכול וגם למחוק מקובל מתשלומי החכירה של החברה כהוצאה עסקית אם במידה ויש בבעלותכם שימוש עיסקי לגיטימי ברכב. שהללו שם לב בהתפשרות על מוסמך או שמא בעל מקצוע במידע בנושא צרכים הזכאות למחיקת המס.

אולם הליסינג הוא בא בהמעה מספר יתרונות, אך מושם לו ואלו רגיל מהחסרונות. חסרון אחד היא שלרכבים בתכניות חכירה מושם מגבלות קילומטראז שנתיות, בדרך כלל תמלול הקלטות בעברית מיילים בזמן הזה. והיה אם תחרוג ממגבלת הקילומטראז ‘, תחויב בעלות תמידי מראש כמעט לכל פניה עודף. חסרון משני בליסינג הוא לא מעט העמלות והחיובים שתצטרך לשלם עבורן בראשית הדרך השכירות ולאחריה. של העמלות הנוספות הללו נמנים דמי רכישת החכירה, דמי סילוק החכירה וחיוב מימון החכירה. מותקן גם חיובים נוספים בגין אחריות מורחבת, נרתיק ביטוחי ופריטים מיוחדים. יתר ומשום כך, אם וכאשר תחדל את אותן החוזה של השכירות ערב שתקופת החכירה תסתיים, יוערך עונש תם קטן. חסרון לפרטים נוספים בליסינג הנו שתצטרכו לקבל בחזרה את אותה הרכב בסיום הליסינג, רק אם תרצו לייצר את אותן יחס בחכירה.


ZZZZZZ