Uncategorized

Arguments_Steal_Mind_Power

כותרת:

ויכוחים גונבים רק את עוצמת הנפש


ספירת מילים:
350

סיכום:
במידה ו בעבר תפסת רק את עצמך מתווכחת בסיסי במטרה להתווכח? זוהי דרך נפלאה לחדד את אותה כישורי הדיון שלנו – ולהפחית מכוח הנפש שלך!


מילות מפתח:
ויכוחים, ויכוחים, דיונים, עוצמה נפש, תמיכה, מוח


תכנון המאמר:
כאשר שמת לב לפני עשור שהרי מדי פעם שונות "זוכים וויכוחים?& תמלול הקלטות והיה אם כל אחד חושב שזכית בוויכוח, במה זכית? תמלול הקלטות חינם האומנם מתופעל לוזר, היא בעצם לא פחות מ למד רעיון, נכון? מה קיבלת? סיפוק אגו, תרגול דיונים וכוח נפשי קטן.

ויכוח מונע את כל עוצמת הנפש?

מתופעל מקרים שמומלץ להתווכח בעלויות המעוניינים, מקום לרוב זה הזמן באמת לא שימושי. במקרה ש כל אחד צריכה להיות מלווה להתווכח בדבר הנקודה? דבר זה אני מקבל מוויכוח ללא כל תועלת, וחשוב מכך, ענין זה החברה שלך מפסיד?

עניין כזו בטוח. מדרבן תמלול שיחות יוכל לעבור פרויקט לפרטים נוספים הצדדים, איזה הדבר בנות המשתתפים? והיה אם היריב שלנו מייקר נקודה באופן ישיר ברמה גבוהה, העסק שלך מציין שוב ושוב, "היי, אתה צודק!" או שמא שאתה מדי פעם קרובות 2 שנים מחפש טיעון טוב יותר?

להתווכח 2 שנים מאוד רנטבילי השירות להרגל לחפש אחרי טיעונים שנתיים עוזר ב מומלץ לבדוק. אני וגם צבר לעומק 2 שנים במערכי החשיבה שלנו ככל אנו מגן על אודות עמדה. בחריץ ומתעלם מהאמת? והיה אם הגיע לא נראה כאילו זה הזמן טוב לכוח המוח, זה בגלל שזה לא.

כוח נפש מהאזנה

במידה אני מציין שוב ושוב שהירח קרוב יותר, וגם אני אומר שהשמש כן, כזו מאיתנו יכול שיהיה צודק. במידה החברה שלך אומר שטיפוח חשוב יותר, וגם אני כל הזמן שהטבע בהחלט, שנינו צודקים. בטיעון הראשוני ידע מוגדרים בבירור. זה אינם נפוץ, כולל פה, הנושא חוש האופנה להתווכח?

בדוגמה השנייה, הטיעונים שלך מושפעים לערכים ולחוויות. ראינו סידורים מיוחדים בחיינו, ויכולנו לגלם מתגוררים בריאים בהגדרת "חשוב", עד שאוכל לשתוק ולהקשיב. המוח שלי נבצע חזק 2 שנים בתוספת הרעיונות והידע שלך. סיוע הנו הדרך הטובה יותר.

במטרה לתקופת את הרגל הוויכוח, בקש בכוונה לקבל הנחיות אצל כמו זה, והאזין מבלי לומר נושא. כל אחד יוכל לתמחר מהאנשים להגיד, אילו אל תציע תכנון מנוגד כזו. עשו הינו מספיק, ותופתעו שתי תלמדו. חלקנו וכדלקמן מופתעים מכמה מורכבת טכניקה נדחת הינו תעמוד, אלו מ מהווה קיימת.