Uncategorized

Asbestos_Testing-_Necessary_Protection_Against_Killer_Diseases

פיקוח על אסבסט – שמירה הכרחית בגלל חיידקים הרוצחים


379

סיכום:
פיקוח על אסבסט הנו הדרך כדי להעריך נוכחותם בידי אסבסט בתהליכים התעשייתיים, בבנייני המגורים ובחפצים. אסבסט הינו בדרך כלל כחומרי מוקד בבניינים עד 2 שנים רבות אחורה. תרכובת מינרלית, אסבסט הוא השם שלו הנפוץ לקבוצה בקרב כמה מינרלים סיביים המופיעים והיה אם מקורי הנמצאים בתצורות סלע מסוימות. במועד הכרייה והעיבוד, אזבסט מייצר סיבים דקים וקלילים בצורה תמלול הקלטות בחינם .


מילות מפתח:ארגון המאמר:
בדיקה של אסבסט הוא האפשרות לקביעת נוכחותם אצל אסבסט תמלול הקלטות אפליקציה , בבנייני המגורים ובחפצים. אסבסט נעשה בדרך כלל כחומרי כיתות בבניינים ידוע שעד 2 זמן אחורה. תרכובת מינרלית, אסבסט היא בעצם השם הנפוץ לקבוצה בידי חמישה מינרלים סיביים המופיעים במידה פשוט שקיימים בתצורות סלע מסוימות. תוך כדי כך הכרייה והעיבוד, אזבסט יוצר סיבים דקים וקלילים עד מאוד שמשתחררים בנוחיות מרבית לאוויר.

כעבור שחרורם לאוויר, חלקיקי האסבסט רשאים להישאר קשורים לנצח אותם. סיבים הנ"ל אינן נראים לעיניים אנושיות ובעת שאיפה עלולים להביא לבעיות בריאותיות חמורות חוקי סרטן ריאות. הנה המטרה שבגינה בדיקה של אסבסט היא אופן הגנה הכרחי לקליינטים המטפלים ועובדים עם חומרי אסבסט. אנשים המטפלים באסבסט או גם במוצרים המכילים אסבסט, כולל שכאלו העוסקים בכרייה, בייצור או בעיבוד אסבסט נמצאים בסיכון בריאותי גדול. משאבים המכילים אסבסט וצינורות מיוצרים מ מלט מיוצרים מ לזהם אומר אחד שתייה.

פיקוח על אסבסט היא בעצם מכריח ומומלצת באופן משמעותי בשטחים בהם התעשייה הקשורה לאסבסט נתפסה פונקציונלית או גם ששימשה אסבסט כחומר.

ביסוס נוכחות של אסבסט

אנחנו זכאים לדמיין בבטחה כיוון מעטה היא בעצם אסבסט או אולי מכיל אסבסט בסיסי נו אז מופיע בבירור שונה המתארת את התווית או שמא מאומת על ידי היצרן. לחלופין, אודותיו לעבור כל הליך על ידי בדיקת אסבסט מתוך מטרה לבדוק באופן מקצועי את היעדרם אם הימצאותם של משאבי אסבסט. תמלול שיחות של אסבסט נחוצה באופן יחסי והיה אם חומר זה היה ברשימת הדוגמאות של ה- EPA אודות אקולוגיה בידי חומרי ריסוס המכילים אסבסט החשודים, ויוצרו מהעבר שיש להן אסבסט.

דגימת אסבסט


דגימת אסבסט הוא קודמת לבדיקת אסבסט. דגימת וניתוח אסבסט צריכה להיות מלווה להתבצע במעבדה על ידי צוות מנקים ותיק. מסוכן לבלות זאת בעצמך, ללא לקבל ארגון די הכול על הפנוי וללא דרך זהירות נאותים. באופן גישה למעבדה איננה אפשרית ואתה מבקש להעסיק את כל הדגימה בעצמך, האישי להיזהר עד מאוד שהן לא לשחרר סיבי אסבסט לאוויר או לחילופין לעצמך.

השיטה שנקראת בדיקת אסבסט


תהליך כירורגי מיקרוסקופ אור מקוטב (PLM) בקרב שכבה חשוד בידי מיקרוסקופים יוצאי דופן היא דרישה בקרב ה- EPA לבדיקת אסבסט. השפעות מחקרים שנעשו בתחום האסבסט קובעות את כל אחוז וסוג האסבסט הנמצא עם חומר הדגימה.