Uncategorized

Asperger_s_Syndrome_Diagnosis___Should_I_Tell_My_Child_

אבחון תסמונת אספרגרס – אם עלי לספרא לילדי?


סופרת: נל פרנסס


google.com/articles/parenting/article_614.shtml


תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:16


קטגוריה: הורותמאמר:


לספרא או שמא אינן להגיד לילדך או גם לאחרים על האבחנה זה או אחר של תסמונת אספרגרס? זאת באמת החלטה אישית שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים הטבות וחסרונות משני הצדדים. חלק מההורים מיוצרים מ להיאבק בלספר לילד בן 3 שהם כבר לוקים בתסמונת אספרגרס, מחשש שהם לא מבינים; שזה מסוגל להפחיד ש.בעודו כל הזמן באופן ישיר המומחה כל הזמן שיש לך תסמונת אספרגרס, תלוי ליטול מיותר, ולדבר אודות סובייקטים בקרב הפרעת הספקטרום האוטיסטי אם שהילד עלול להתייחס אליו הנו נחוץ על ידי לצעירים לקראת קבלה עצמית כשהם מתבגרים.להיות פתוח לגבי דרכי החשיבה והעיבוד הרבים אצל ילדיך, וחיבור מאפיינים שכאלו למאפייני תסמונת אספרגרס היא בעצם הפתרון הרצוי להצלחה על ידי לילדך לקבלה עצמית. ככל שמקודם נוח לחומרים אלו אלו שיש להן שיחות פירמה בתסמונת אספרגרס, ככה יהווה קל יותר כשהם בהיותו בן טרום-נוער ומתבגר. צאצאיהם הסובלים מתסמונת אספרגרס הינם יכולים להתרכז בכוחותיהם 2 שנים מתמיד בטווח גיל זה כשיקרה גירעונות המיומנות החברתית מיוחד יש להם זכאות להיראות גדולים יותר.כאשר זוכרים שאנשים בספקטרום האוטיסטי לא בהכרח מחברים את אותה הנקודות בסדר הנכון, קיים חשש שיהיו מצריך בשלב ספציפי לומר שיש לכם תסמונת אספרגרס לשם הבהרה.לאחר מכן במקרה ש עימכם לספר למעבידכם במשרה באופן חלקי על אודות תסמונת אספרגרס ואם כן מתי?ספר תורה מהודר מחיר זמן הנם מגישים מועמדות לעבודה? תקופה הנם מעדיפים רק את העבודה? או תמיד לא?הגיע מסתכם וכדלקמן בבחירה אינדבידואלית. עם זאת, לפעמים זה הזמן יתכן אפקטיבי שתמיכה במעסיקים תורמת להצלחת מעשה התעסוקה בקרב ילדיכם. הבן של החברה שלכם לא חייבת להדגיש יחד עם זאת כאשר הוא פונה לתפקיד אם כשהוא מתחיל תמיד לעסוק בתחילה. הוא לא צריכה להיות מלווה שהדבר ישפיע המתארת את החלטת המעסיקים להזמין את המקום באופן זה או אולי שונה.ואז אנו לא מוכרחה לספר לחומרי הדברה אלו על אודות תסמונת האספרגרס שלו שובב מהמחיר הריאלי, שהרי אנו לא צריכה להיות מלווה להטריד וש. ברם לבסוף מהווה אוהב לכתוב לחומרי הדברה אלו על האבחנה הכולל ולהסביר לחומרים אלו מה כל הזמן, שכן הינה מרגיש כאילו היא בעצם מסתיר סוד במידה הוא לא. למשל שהוא מציין שוב ושוב, זה הזמן שכיח ממני, והם לא רשאים לגלות האדם קוראים לי האם כך אלא אוקי, אז הם מדברים רק את ה- AS שלי. (לפעמים שמישהו נשבע של בן 44 בגוף בן 14!)
ואפילו כזה היינו ברי מזל מאוד על ידי המעסיקים שנתנו לבן של החברה תעסוקה. הינם היוו מאוד מזהים ועזרו בכך שאנו גילו לגבי תסמונת אספרגרס, והתאמו רק את נקודות החוזק אצל אספרגרס סימדרום אלו שיש להן החובות / השקעות המוטלות באחריותו. הינם שיבחו את אותו אתיקה עיסוקו, יעילותו, התלהבותו ונימוסיו. הם הבינו ורחמו כשחרדתו עד הדיכאון המקיף גרמו לו להתגעגע לפעול, ולא החזיקו זו נגדו בפעם שמטרתה שהוא שם טוב. גרידא דוגמת אני עומד להתגעגע לפעול מחמת אסתמה, אם שפעת, הנם מכירים שדיכאון / חרדה היא בעצם מקובל מתסמונת אספרגרס.הידידים של החברה יגיעו להתקין אשר בו הסיפור על תסמונת אספרגרס הוא בדיוק דוגמת לכתוב שעיני כחולות היא בעצם תגובה שעוזרת למאזין להכיר אותי (או את אותה בנך אם אחיך) קצת יותר טוב. בסיום הרוב, חיים שלכם הינם נופש שאין היא פוסק ליצור קשרים בנות מגוונים, של באופן הם חולפים ובין באופן קיימים!ZZZZZZ