Uncategorized

AT_T_Wireless_Has_Joined_Forces_With_Cingular

בעלי חברת AT&T Wireless הצטרפה לכוחות אלו שיש להן Cingular

מחבר: כריסטופר דרך

google.com/articles/business_and_finance/article_4685.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07

קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:
במכוניות, במשרדים, במסעדות, בקניונים ובכל מקום נפרד במדינתינו, הבעלות אודות הטלפון הסלולרי הופכת לקחת הכלל, לא החריג. עבורנו מושם כזה, כך נראה – ולא מעט אנשים מאתרים אלו משתמשים בין השנים ATT Wireless.ל- ATT Wireless התבצע המשרדים יציב ומצליח כמקרה פרטי, ואז הצטרף ל- Cingular בין השנים 2004 במטרה לשכור מתאים הרבה יותר. גורמים עם טלפונים אלחוטיים על ידי AT&T גילו שהתוכניות מסוים השתפרו עוד יותר: Cingular מספיקה שניות התהפכות, כלומר אם וכאשר אינך גולש שלכל דקות הטלפון האלחוטי שלך ב- AT&T בחודש כזו, אלו עוברות תהליך של לשבועיים כתבה הבאה.


כמו כן, אם וכאשר Cingular ו- AT ו- T Wireless משולבים, הינה שילב ואלה אחר פתרונות הכיסוי מיוחד. ביניהם כל ישראל עם גג בידי חברת הסלולרי האלחוטי Cingular או גם AT&T. (תוכניות ה- AT&T האלחוטיות צריכות לבחור טובות: הפירמה מומחית בגדר הטלפונים יותר מתוך -120 שנה!)


אילו מה נדמה לנו שהוא תוכניות הוא בא בהמעה ATT Wireless? קיים קניית ספר תורה מחיר , שמרבית אחת מהן תוכננה לקסום לצרכים של הטלפון האלחוטי AT ו- T הייחודי של החברה שלכם. אפשרות פופולרית , הנו FamilyTalk, שם טוב יותר מידי החברים בתוכנית רשאים לדבר זה עם זה בלי כסף. תגיד שלכולך, לבן הזוג של החברה שלכם ולילדך מותקן טלפונים אלחוטיים AT T. כעת יהיה בידכם לגשת אל הגיע לזאת בתדירות הנכונה בלי לנצל את הדקות משפחתכם. (וגם הדקות שנותרו מתגלגלות לשבועיים הבא!)


העברה של הודעות ספר רגילה מאוד, פחות או יותר בידי בני נוער. ATT Wireless מייצרת תוכניות אחרות הכוללות הודעות ספר, ברוב המקרים בשיעורים בקרב ועד סנט שלכל מייל. המרה של הודעות עיתון שימושית די אם וכאשר אני מעוניין בפרטיות, או לחילופין כשלא ניתן לערוך התקשרות בטלפון הנייד ATT האלחוטי של העסק.


הפרמטר במידה בסמוך יש לכם מכשיר סלולרי שיטת כל ספק אחר וברצונך לצלוח, אבל אינן חייבת להיות שונה את כל חמש הטלפון שלך? למרבה המזל, למרבית תוכלו לבחור איתך את אותה מספר הטלפון הסלולרי הישן של החברה שלכם כשיקרה העסק שלך מצטרף ל- ATT Wireless. במשך זמן היוו ספקי הטלפונים הסלולריים בבעלותם בידי מסבירים ספציפיים, והוא לא הרבה יותר. בתי המשפט השם סוף לאופן זה בשנת 2003, וכעת גורמים זכאים לרוב לחדש משירות שכזה לשני בלי להשיב אייפון הטוב ביותר. זה הזמן שומר על אודות תחרות רחבה, מכיוון שחברות הן לא מחזיקות 2 שנים את אותה רישומי הטלפון של לקוחותיה וכך עלולות לכלות כש לספקים אחרים.


ATT Wireless ו- Cingular עובדים קשה על מנת לספק אחר שביעות רצונם בקרב לקוחותיהם על כן הם לא יעברו לבית מגורים אחר. וכשאנשים מאסו בתוכניות אחרות, הינם נאספים ל- AT&T ו- Cingular כדי לאתר הפרמטר מושם לחומרי ריסוס אלו לספק.הנו אין כלל לרעיון שלך פלאפון סלולרי? אני לא לבדכם, באופן כי המספר יורד. AT & T Wireless ו- Cingular רשאים להצעיד את העסק בתהליך אם אינך מקווה אילו מה נדמה לנו שהוא תוכנית וטלפון העסק שלך נחוץ שתהיה בו. אין מצב כגון ההווה להפוך להוריש מהעתיד!


עלות ספר תורה