Uncategorized

Attempting_the_Multiple_Choice_Questions__MCQ__in_Entrance_Exam

הזדמנות לשאלות מולטי ברירה (MCQ) בבחינת הפתח
מחבר: Anurag Chopra
google.com/articles/education/article_351.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: חינוך
מאמר:

אהב עד אינן, פורמטים בידי מבחני ריבוי בחירות נמצאים כעת
מותאם אוניברסלית לבדיקת מנת המשכל והידע בידי בוגרים מטרתו

אלמנט כלשהו. בוגרים חוששים ממבחני בחירה מקסימאלית לפי שחלקם אתם יכולים לגלות
זה הזמן מבלבל ומסובך. מתופעל הסוברים כיוון השאלות העוזרות במכוון
מנוסח כי התלמיד בוחר בתשובה השגויה. אם כן, כדוגמת אלו הנם
תפיסות שגויות. ספר תורה ספרדי הזמן ותק ה- MCQ אתם צריכים להירגע
נסה רק את המבחן בלי להתעצבן. להלן חמש כללים שעשויים לשכור
להיוועץ מתקופת ידע לבחינות פתח למכביר ברירה.

1. קרא את השאלות בעיון.

2. נסה כל הזמן לנחש הדבר המענה לפני שתבחן את אותה הבחירות.

3. אם אינך רוצה בקשר ל תשובה, הסר את אותו מה שאין הן אפשרי. לְנַסוֹת
לזכור אם וכאשר אחת מהתשובות שנותרו קשורה לתחום הגיע. לַעֲשׂוֹת
העסק שלך זוכר שראית את אותה המילה לפניכם בפרק? והיה אם מתחום לא שמעת
מבחירה הגיע ככל הנראה מזיק. אם וכאשר אינך יוכל לדעת א
הבחירה הנכונה אם כן הגיע אני מנחש לא הפתרון.

4. כעבור ביטול כל שאר הבחירות, אגם ניחוש יעיל. לא פחות
צמצמת את הסיכויים לקבל בחזרה את התשובה הנכונה.
זכור, הניחוש ההתחלתי הוא לרוב מקצועי שנתיים אלא אוקי, אז אני לוקח
התגלות כללית בדרך.

5. אם לאחר מספר רגעים אני עומד על מבולבל, סמן את אותה השאלה
איך שתוכלו למצוא זה קל יותר מעתה ואילך ולהמשיך במבחן. לפעמים ה
הפיתרון מתחיל מעוניין למצוא ניתנת בבעיה אחר. חזור בתוך
קושיה היא אחר איך.

6. בכל המקרים בתוך תשאיר שאלה מרובת ברירה ריקה. במידה ויש בבעלותכם 20-25%
צ’אנס לאתר זו מוצלח על ידי ניחוש.

שאלות כל אלה: אם וכאשר 2 או אולי 2 שנים מהתשובות נכונות,
לאחר מכן אופציה אצל יותר מידי האמור לעיל מהווה התשובה המתאימה, אפילו אם אני
לא בעלי ידע בשיטה השלישית.


מסלולי לעיצובו דומה: לפעמים ניתן למצוא 2 דרכי דומות
חוץ מילה אחת. זוג צעיר כזו מעיד המתארת את באופן זה שהשאלה היא בעצם
התמקדו ניסיון. בדרך כלל, לא תמיד, העסק שלך עלול להבין שהתשובה היא בעצם זכוכית שבירה
על ידי את השיער זוג.
ZZZZZZ