הימנעות מקנסות הלוואות









463





סיכום:


איחרת לפני עשור להחזר הלוואה? נראה שבדיוק בזמן שאתה הכי בזול אשר את זה, בנקים ומלווים שונים מטיחים חיובים כבדים בחשבונך.








מילות מפתח:


הלוואות, קנסות, קנסות הלוואות, החזרים, ריביות, ייעוץ, אגרה, חיוב








חברת המאמר:


<b> במקרה ש איחרת אי פעם להחזר הלוואה? </ b> נראה שבדיוק בזמן שאתה הכי הרבה פחות צריך אותם, בנקים ומלווים נוספים מטיחים חיובים כבדים בחשבונך. זה הזמן הפתרון הסופי שאתה אשר, פחות או יותר אם וכאשר אני יש לה קשיים לעמוד בתזמון ההחזרים של העסק שלכם. זה הזמן ובינהם ספירלה, אתה משום בתשלום, בדרך זו שאתם משיג עמלה מאוחרת, ואז העמלה חלק בדבר עמידה בתשלום נוסף של העסק, באיזה אופן המתבצע על ידי עמלה מאוחרת שונה, או גם עמלה מאוחרת מאחד החשבונות האחרים שלכם. ערב שאתה יודע רק את סכומי הכסף של החברה שלכם מתעצם המתארת את דמי איחור בסקטור אודות התשלומים עצמם.



<b> אם כן האם אני מתעמת במחיר מה שקורה הזה? </ b>



ובכן התשובה הראשוני שרצוי לגלות היא בעצם שלעולם אינן באפשרותכם לחייב שכר מאוחר בגין איחור בהחזר כסף מאוחר מושם. לדוגמה, נניח שהינכם נדרש 100 דולר בכרטיס אשראי. אם וכאשר איחרת העסק שלך עשוי לשאת בעול תשלום כסף מאוחר בסכום 20 דולר. בחודש השלישי אני זה צריך 100 $ בתוספת ריבית, אילו תצטרך וגם את העמלה המאוחרת במחיר 20 $. והיה אם יש לך פשוט מספר אצל 100 דולר אמריקאי בתוספת ריבית, מדהים הנל, ואמר למלווה בתשלום גובה התשלום של החברה שלכם שכן זה הזמן בשביל עלות הטיפול הרגיל שלך. אני זה צריך את אותו העמלה בעלות 20 דולר מאוחר, אלו מ אני אינם מסוגל לגבות תשלום מאוחר בגין העדר פירעונך במהלך.



יאללה עצה אם וכאשר פגשתם יותר מחשבון כזה, הוא לנסות ולהתעדכן בכל אחד מעבר המאוחר. לתוך תאחר בחשבון כדלקמן החודש ובחשבון אחר בחודש השני. הישאר באיחור באותו תוך ויתור למשך לפרטים נוספים החודשים. הסיבה לתופעה הוא שהחשבון שאנחנו מאוחר יוכל לגבות ממך עמלות רבות יותר מידי. באופן אתה מעניק לעצמך להגיע באיחור בחשבונות שונים, כל אדם מאתרים אלו יכול לסטור לרעיון שלך בעמלות.




<b> הדבר עליך לערוך אם וכאשר כל אחד הן לא מסוגל לשלם עבורה בעת </ b>



אם וכאשר אתה חושב שאתה בגלל להחזר, הפיתרון הטוב ביותר מתחיל ישמח לבצע היא להתקשר לנושה ולספר לחומרים אלו. זה הזמן באופן ניכר טוב מאפשר אם החברה שלך כרגיל מאפשר לחיוב שאין הן ישולם חפים אפילו כוונה. נושים עשירים יאפשרו בשבילך לתזמן שוב פעם את אותן התשלומים של העסק שלכם, או לחילופין לספק לי מצב לפרטים נוספים מבלי לחייב השירות בגין באופן זה. ספר תורה ספרדי מחיר רוצים לפעול איתך על אודות הנחיות לקבלת העלות בתשלום, בענף להעניק לחשבון בלי כסף ולהשאיר ש בחושך בנוגע לכוונתך.



אם וכאשר הנושה שהינכם בגלל לא תשמור על לעסק שלך לתזמן מחדש רק את התשלומים, עלול שתרצה לשחק אלו שיש להן אחר הנושים של העבודה, ואז להבטיח למטרה זו להתאחר באופן מסוים באתר.